Konya Evlerinde Cephe Mimarisi

Author:

Year-Number: 2020-15
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-25 15:47:43.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 153-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Çalışmanın konusu Konya il merkezinde inşa edilen tarihi konutlarda 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında; geleneksel ve Avrupa Mimari etkileri taşıyan cephe öğelerini tespit etmek oluşturmaktadır. Bu dönemde yaşanmaya başlanan kültürel, teknolojik, ekonomik ve siyasi faktörlerin ortaya çıkardığı süreçleri; insanları, yaşam çevrelerini, konutları etkilemiştir. Ev sahiplerinin sosyo-kültürel ve ekonomik durumları da konutların şekillenmesinde etkili olmuştur. Araştırmalar arşiv, literatür ve arazi çalışmalarına dayanmaktadır. Rölöveler, plan, kesit, görünüş, tablolar ve fotoğraflar evlerin anlaşılmasında katkı sağlayan materyallerdir. Bu çalışmada, Konya merkezinde bulunan tarihi evlerin, cephe özellikleri ortaya çıkarılmış ve demir parmaklıkların kompozisyon, süsleme üslupları belirlenmiştir. Konya evlerinde cephe elemanları; cephe unsurları, çatılar, saçaklar, çıkmalar, pencereler, kapılar başlıkları altında açıklanmıştır. Demir parmaklıklar; malzeme ve teknik, kompozisyon, motifler alt başlıklarıyla tanıtılmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of the research constitutes the identifying the traditional and frontal elements with European Architectural influences in the late 19th and early 20th century history of houses built in the city center of Konya. The processes posed by cultural, technological, economic and political factors occurring in this have affected period the people, their living environment and houses. Socio-cultural and economic situation of homeowners has also been influential in shaping the houses. Recearchers are based on archives, field studies and literature. Survey, plans, sections, elevations, tables and photographs are materials that contribute to the understanding of the houses. In this study, front characteristics history of the houses in the centre of Konya have been determined and the composition and the decoration styles of gratings have been studied. Konya houses, Front Elements have been explained under the topics of front elements, roofs, eaves, cantilevers, windows, and doors. Gratins have been told under the topics of material and method, composition, and ornaments

Keywords