Atasözleri ve Deyimlere Göre Türkçedeki “İt ve Köpek” Kavramları
“Tardo and Dog” Concepts in Turkish According to Proverbs and Idioms

Author : Songül ERDOĞAN
Number of pages : 135-148

Abstract

Atasözleri ve deyimler toplumların düşünce yapısını yansıtan en önemli kalıp ifadelerdir. Ait olduğu toplumun yaşam biçimi hakkında önemli ipuçları verir. Hayvancılığa önem veren Türk kültüründe hayvanlarla ilgili birçok atasözü ve deyim vardır. Atasözleri ve deyimlere en çok yansıyan hayvan “it, köpek” olmuştur. Türk dilinin tarihi dönemlerinde yazılmış eserlerde it ve köpek kelimesi yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Günümüzde nezaket ifadesi olarak “köpek” kelimesinin kullanılması tercih edilse de tarihi metinlerde, atasözleri ve deyimlerde “it” kelimesinin kullanımı daha yaygındır. Atasözleri ve deyimlerde gerçek anlamdan yola çıkılarak hayvanın birçok özelliği ortaya konmuştur. Bazı özellikleri mecaz yoluyla kişilere yüklenmiş ve verilmek istenen mesaj somutlaştırılarak anlatılmıştır. Kullanım alanı oldukça genişleyen “it ve köpek” kelimeleri atasözleri ve deyimlerde ölçü ifadesi olarak da yaygın bir biçimde kullanılmıştır. Bu çalışmada öncelikle tarihi süreç içerisinde “it ve köpek” kelimelerinin farlı dönemde kullanımına yer verilmiştir. İt ve köpek kelimelerinin yer aldığı atasözleri ve deyimler insanların zihninde uyandırdığı anlamlar açısından sınıflandırılmaya çalışılmıştır.

Keywords

İt kavramı, köpek kavramı, atasözleri, deyimler, hayvan adlarının kullanımı

Read: 740

Download: 206