Referees


Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ-Harran University

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU- Ankara University

Prof. Dr. Aydın ÇELİK-Fırat University

Prof. Dr. Besim ÖZCAN- Erzurum Atatürk University

Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU- İstanbul University

 Prof. Dr. Füsun KARA- Fırat University

Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN-Erciyes University

Prof. Dr. Hava SELÇUK-Erciyes University

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN- Niğde Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK-Fırat University

Prof. Dr. L. Gürkan GÖKÇEK- Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU- Hacettepe University

Prof. Dr. Memet YETİŞGİN-Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. Mustafa Murat ÖNTUĞ-Uşak University

Prof. Dr. Mustafa GENCER-Abant İzzet Baysal University

Prof. Dr. Mustafa TÜRKEŞ- Orta Doğu Teknik University

Prof. Dr. Necdet HAYTA- Gazi University

Prof. Dr. Nuri YAVUZ- Gazi University

Prof. Dr. Orhan DOĞAN- Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Prof. Dr. Orhan KILIÇ- Fırat University

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR- Fırat University

Prof. Dr. Özen TOK-Erciyes University

Prof. Dr. Yüksel Arslantaş- Fırat University

Prof. Dr. Nevzat TOPAL-Niğde Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN- Gazi Osmanpaşa University

Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ- Gaziantep University

Prof. Dr. Hamdi DOĞAN-Niğde  Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Muharrem KESİK-İstanbul University

Prof. Dr. Namık MUŞALI-Azerbaycan Devlet University

Prof. Dr. Seyfi YILDIRIM- Hacettepe University

Assoc. Prof. Dr. Gürsoy ŞAHİN- Afyon Kocatepe University

Assoc. Prof. Dr. S. Selenga GÖKGÖZ- Hacettepe University

Assoc. Prof. Dr. Erhan ALPASLAN- Kahramanmaraş Sütçü İmam University

Assoc. Prof. Dr. Hacı Çoban-Bozok University

Assoc. Prof. Dr. İbrahim ONAY-Çankırı Karatekin University

Assoc. Prof. Dr. Haşim ERDOĞAN-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assist. Prof. Dr. Yavuz HAYKIR-Fırat University

Assist. Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN- Çankırı Karatekin University

Assist. Prof. Dr. Zekiye TUNÇ- Sinop University

Assist. Prof. Dr. Kubilay ATİK-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assist. Prof. Dr. Can Eyüp ÇEKİÇ-Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Assist. Prof. Dr. Behiye DAĞDEVİREN ERTAŞ- Bozok University