Boris Yeltsin, Yegor Gaydar, Yevgeniy Primakov, Viktor Çernomırdin
SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI RUS SİYASAL SİSTEMİNİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ (1992-2004)

Author : CUMHUR KAYGUSUZ
Number of pages : 126-141

Abstract

Keywords

Read:1607

Download: 885