ISSN:2199-353X
Cappadocia Journal of History and Social Sciences

Editor: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN, Assoc. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, , Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI
Assistant Editor:
Publication Place: www.cahij.com
Year-Number: 2019-13
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

ABDULHALİK BAKIR - Ebru Emine OĞUZ ORTAÇAĞ KORE'SİNİN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE ENDÜSTRİYEL HAYATI, 1-35

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39263
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

ABDULHALİK BAKIR - Muhammed BERBEROĞLU Çağrı BAKIR ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DÜNYASININ DURGUNLUK ÇAĞINDA TIP VE TABABET, 36-54
MEDICINE AND DOCTORING IN THE MEDIEVAL TURK-ISLAM WORLD DURING THE STAGNATION AGE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39262
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cemile TEKİN MİLLİ MÜCADELE’DEN CUMHURİYET’E SALİHA TOMRİS GÜNBAY (1902-1971), 55-68
FROM NATİONAL STRUGGLE TO REPUBLİC SALİHA TOMRİS GÜNBAY (1902-1971)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.37820
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cemile TEKİN - Yılmaz ALTUNSOY ROMANYA’DAN CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1923-1938) TÜRKİYE’YE YAPILAN KİTLESEL GÖÇLER, 69-85
FROM REPUBLIC OF ROMANIA DURING THE MASS MIGRATION TO TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.33927
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine İnanır - yok YEVGENİ Y. LANSERE’NİN ANKARA’DA BİR YAZ 1922 ADLI ÇALIŞMASINDA KARADENİZ VE TRABZONA DAİR İZLENİMLERİ , 86-97
YEVGENY Y. LANSERAY'S IMPRESSIONS ON THE BLACK SEA AND TRABZON IN A SUMMER 1922 IN ANKARA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.37815
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erhan YOSKA EMÎR TİMUR’UN HAREZM SEFERLERİ, 98-109
EMÎR TİMUR’s KHWAREZM EXPEDITIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.38202
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlyas GÖKHAN KADI BURHANEDDİN AHMED’İN KIZI KAYSERİ VALİSİ VE SEFİRE HATİCE HATUN (MISIR), 110-118
KADI BURHANEDDİN AHMED'S DAUGHTER GIRLS KAYSERİ GOVERNOR AND SEFIRE HATICE HATUN (EGYPT)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39334
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kürşat Koçak Bozkır Kültürünün Ticaret Yollarının Ortaya Çıkışına Etkisi, 119-129
The Effect of Steppe Culture on Coming up Trade Roads
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39291
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

MUSA ŞAŞMAZ Aksaray’ın İdari Taksimatı (1920-1927), 130-153
THE ADMINISTRATIVE DIVISIONS OF AKSARAY (1920-1927)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39292
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

NEVZAT TOPAL - Doç. Dr. Gülin Öztürk NİĞDE FERYAT GAZETESİ (1924-1926), 154-171
NIGDE FERYAT NEWSPAPER (1924-1926)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39422
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

SALİH ÇEÇEN Türkiye’deki Asur Tarihi Araştırmaları ve Asur Tarihi Araştırmalarına Dair Öneriler, 172-178

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39295
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Yavuz HAYKIR - Vahide ÇETİN THE NEW YORK TİMES’TA ENVER PAŞA (1914-1922), 179-201
Enver Pasha in The New York Times: (1914-1922)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.38207
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hüseyin AĞIR - Enver GÜNAY, Sena TÜRKMEN ORTAÇAĞ İSLAM VE BATI TOPLUMLARININ EKONOMİK UYGULAMALARINI ETKİLEYEN KURUMLARIN MUKAYESESİ, 202-222

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/cahij.39518
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.