ISSN:2199-353X
Giriş Yap Üye ol
CAPADDOCIA HISTORY JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES

Editör: Prof. Dr. İlyas GÖKHAN
Editör Yardımcısı: Assoc. Prof. Dr. Seyhun ŞAHİN, Assoc. Prof. Dr. Kürşat KOÇAK, , Assist.Prof.Dr. Nilay AĞIRNASLI
Yayın Yeri: www.cahij.com
Yıl-Sayı: 2019-Volume 12
İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

ABDULHALİK BAKIR ABBASÎ HALİFESİ HÂRÛNU’R-REŞÎD’İN İSTANBUL SEFERİ VE BU SEFER ESNASINDA İZLEMİŞ OLDUĞU GÜZERGÂHLAR, 1-16
THE EXPEDITION OF THE ABBASID CALIPH HARUN AL-RASHID TO CONSTANTINOPLE AND THE COURSES ORBITTED DURING THIS EXPEDITION
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.274
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

ABDULHALİK BAKIR ORTAÇAĞ TÜRK-İSLAM DÜNYASININ DURGUNLUK ÇAĞINDA TIP VE TABABET (Memlükler ve İlhanlılar Dönemi Tababeti), 17-39
MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES IN THE DECLINE OF THE TURKISH & ISLAMIC WORLD IN MIDDLE AGE (Medical Sciences in the Mamluks and Ilkhanids Period)
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.275
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

ADEM YELOĞLU UYGUR YENİLEŞME SÜRECİ, MATBUTATIN GELİŞMESİ VE YENİ HAYAT GAZETESİ, 40-54
UIGUR INNOVATION PROCESS: DEVELOPMENT OF THE PRESS AND YENİ HAYAT NEWSPAPER
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.273
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ahmet Altungök HZ. PEYGAMBER'İN (sav) YAŞADIĞI DÖNEMDE DÜNYANIN DURUMU, 55-73
SITUATION OF THE WORLD DURING THE ERA WHEN THE PROPHET MOHAMMAD LIVED
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.276
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cemal Sezer ŞARKÖY- MÜREFTE DEPREMİ (9 AĞUSTOS 1912 ) SONRASI DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN YARDIM FAALİYETLERİ, 74-91
AID ACTIVITIES FOR EARTHQUAKE VICTIMS AFTER THE ŞARKÖY-MÜREFTE EARTHQUAKE (09 AUGUST 1912)
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.270
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cemile TEKİN BALKAN AYDINLARININ GÖZÜYLE ATATÜRK, 92-117
ATATURK THROUGH THE EYES OF BALKAN INTELLECTUALS
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.265
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Cemile TEKİN II. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BOŞNAKLARIN CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’YE YAZDIKLARI MEKTUPLAR, 118-145
LETTERS BY THE BOSNIAKS TO THE PRESIDENT ISMET INONU DURING THE WORLD WAR II
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.266
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ferit ARI Osmanlı Devleti'nde İlk Hava Seyahati: İstanbul-Kahire-İskenderiye, 146-156
The First Air Trip In The Ottoman Empire: Istanbul-Cairo-Alexandria
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.267
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İlker Türkmen Hokand (Fergana) Hanlığı’nda Bürokrasi İçin Yarışan İki Türk Boyu: Kıpçaklar ve Kırgızlar, 157-165
The Two Turkish Lengths Competing for Bureaucracy in the Khanate of Hokand (Ferghana): Kipchaks and Kyrgyz
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.268
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İlker Türkmen Rusların Asya’daki Coğrafi Operasyonları, 166-175
Russian Geographical Operations in Asia
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.269
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kemalettin KOÇ TANZİMAT DÖNEMİNDE DEVLETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARINDA DEVLET ADAMLARI VE AYDINLARIN YENİLEŞME KARAKTERİ, 176-211
THE REFORMATION CHARACTER OF THE STATEMEN AND THE INTELLECTUALS IN THE REORGANIZATION OF THE STATE IN THE TANZIMAT PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.271
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Meryem ARSLAN KULLANILDIĞI, ÖĞRETİLDİĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAMLARLA ALMANYA’DAKİ TÜRKÇENİN DURUMU: KELSTERBACH ÖRNEĞİ (2), 212-228
CONDITION OF TURKISH IN GERMANY WITH THE ENVIRONMENTS IT IS USED, TAUGHT AND DEVELOPED: KELSTERBACH EXAMPLE (2)
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.272
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Pınar ÜLGEN - Banu ÇETİN ÜNAL ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NIN BİR BİLİNMEYENİ: OTTO RÖNESANSI, 229-256
AN UNKNOWN OF THE MEDIEVAL EUROPE: OTTO RENAISSANCE
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.278
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Sibel YILDIZ KISACIK OSMAN HAMDİ RESİMLERİNDE ETNOĞRAFİK KÜLTÜR VARLIKLARI, 257-267
ETHNOGRAPHIC CULTURAL ASSETS IN OSMAN HAMDI PICTURES
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.277
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ulaş Önder VENÜS İMGELERİNİN SUNU MODLARI İLE ANALİZİ, 268-286
ANALYSE OF VENUS IMAGES BY PRESENTATION MODES
DOI : http://dx.doi.org/10.18299/cahij.263
Özet | Abstract | Tam Metin


CAPADDOCIA HISTORY JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.