Yayın Detay


 • Title : TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE “IRIMLAR” VE KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 • First Author : Engin GÜNGÖR

 • Authors : -

 • Keywords : Irıms, Superstitions, Horoscopes, Sky God, Shamanism

 • Basic Area : HİSTORY

 • Page Id : 50-63

 • Rank Id : 05

 • Year : 2016

 • Volume : 1

 • DOI : 10.18299/cahij.86

 • Yayına Git