Advisory Board


Advisory Board

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR - Bilecik Şeyh Edebali University- abdulhalik.bakir@bilecik.edu.tr

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN- Niğde Ömer Halisdemir University-igokhan@ohu.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞCU- Necmettin Erbakan University- adkuscu@erbakan.edu.tr

Prof. Dr. Brent BRENDEMOEN- University of Oslo- bernt.brendemoen@ikos.uio.no

Prof. Dr. Buludhan Halilov- Azerbaycan Devlet Pedogoji University- buludhan.xalilov@mail.ru

Prof. Dr. Enver ÇAKAR - Fırat University- ecakar@firat.edu.tr

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR - Fatih Sultan Mehmet University- fbasar@fsm.edu.tr

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ - Gazi University- ilhami@gazi.edu.tr

Prof. Dr. L. Gürkan GÖKÇEK- Nevşehir Hacı Bektaş Veli University- gurkangokcek@nevsehir.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet ERSAN- Ege University- egeersan@yahoo.com

Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ - Niğde Ömer Halisdemir Universitymusasasmaz@hotmail.com

Prof. Dr. Orhan DOĞAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam University- odogan@ksu.edu.tr

Prof. Dr. Robert DANKOFF- University of Chicago

Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ - Ankara Universitysgomec@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Zsombor Tibor RAJKAİ- Ritsumeikan Üniversity-rajkai72@fc.ritsumei.ac.jp

Prof. Dr. Hamdi DOĞAN- Niğde Ömer Halisdemir- hdogan@ohu.edu.tr

Prof. Dr. Nevzat TOPAL-Niğde Ömer Halisdemir-nevzattopal@hotmail.com

Prof. Dr. Erkan GÖKSU- Dokuz Eylül Üniversitesi-erkan.goksu@deu.edu.tr

Prof. Dr. Pınar ÜLGEN-Gaziosmanpaşa Üniversitesi-pinar.ulgen@gop.edu.tr

Doç. Dr. Kerem Memmedov- Azerbaycan Bakü Devlet University- keremmemmed@gmail.com

Doç. Dr. Gökhan ARASTAMAN-Hacettepe University-gokhanarastaman@gmail.com