ERMENİ KİMLİĞİNDE MESROP MAŞTOTS'UN YERİ

Author :  

Year-Number: 2024-22
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-27 23:46:29.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 60-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Asırlar boyunca farklı topluluk ve milletlerin içinde var olma mücadelesi sürdürmeyi başaran Ermeniler kendi kültürlerini korumak için de büyük savaşlar vermişlerdi. Milli kimliklerini devam ettirebilmek adına gerekli olan alfabe konusunda da yeni bir isim ortaya çıkmıştı, Mesrop Maştots. Yunan dili ve edebiyatındaki bilgisinden dolayı adından söz ettirmeyi başaran Mesrop, saray hizmetine alınmıştı. Saraydaki hizmeti çok uzun sürmemiş ardından rahiplik mertebesine geçerek Hristiyan dininin öğreticisi olmayı seçmişti. Hristiyanlık dininin Ermeniler arasında anlaşılmadığını fark edince de dillerini ve kültürlerini uzun yıllar koruyabilecekleri en sağlam araç olan alfabeyi bulmuş ve yeni bir dönem başlatmıştı.

Keywords

Abstract

Armenians, who managed to continue their struggle to exist among different communities and nations for centuries, fought great wars to protect their own culture. A new name emerged regarding the alphabet necessary to maintain their national identity, Mesrop Mashtots. Mesrop, who managed to make a name for himself due to his knowledge of Greek language and literature, was taken into palace service. His service in the palace did not last long, and then he became a priest and chose to become an instructor of the Christian religion. When he realized that the Christian religion was not understood among the Armenians, he found the alphabet, which was the strongest tool to preserve their language and culture for many years, and started a new era.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics