MODERN DÖNEM ÖNCESİ KOLONİZASYONUNA BİR ÖRNEK: VENEDİK CUMHURİYETİ’NİN GİRİT ADASI’NA YERLEŞME SÜRECİ

Author :  

Year-Number: 2024-22
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-27 23:46:35.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ
Number of pages: 43-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihte kolonizasyon ve sömürgeleştirme denilince akla ilk olarak İngiltere ve Fransa gelse de modern dönem öncesi sistemli kolonizasyonun ilk izlerine Orta Çağ’da rastlanmaktadır. Bu kolonizasyon hareketlerini de ilk başlatanlar İtalyan denizci devletleridir. Ceneviz ve Pisa gibi İtalyan denizci devletleri 800’lü ve 900’lü yıllarda özellikle Sardinya ve Sicilya çevresinde mücadele ederken Venedik Cumhuriyeti Bizans’tan bağımsızlığını elde ederek ve imparatorluktan bir dizi ayrıcalık alarak Doğu Akdeniz’e yayılmaya başlamıştır. Bu yayılımın tepe noktası ise IV. Haçlı Seferi’nden sonra Venedik’in elde ettiği topraklarla olmuştur. Venedik’in Doğu Akdeniz’de satın alarak da olsa kazandığı en önemli yer Girit Adası olmuştur. Venedik, Girit Adası’nı aldıktan sonra kendi başkentinde uyguladığı sistemi adaya da yerleştirmeye çalışmıştır. Bu çalışmada Venedik’in Girit Adası’nı kolonileştirmeye çalışması ve bunda ne kadar başarılı olduğu incelenecektir.

Keywords

Abstract

When it comes to colonization and imperialism in history, England and France may come to mind first, but traces of systematic colonization can be found in the medieval period. Firstly, the Italian maritime city-states started to the first colonization. While the Italian maritime city-states were struggling, especially in Sardegna and Sicily in AD 800’s and 900’s such as Pisa and Genoa, the Republic of Venice began to expansion throughout the Eastern Mediterranean by achieving privileges and independence from the Byzantine Empire. The culmination of this expansion occured after the Fourth Crusade, when Venice acquired territories. Although the most significant acquisition thorugh purchase in the Eastern Mediterranean for Venice was the island of Crete. Venice sought to implement the system it applied in its capital on the island as well after obtaining Crete. It is examined to the Venice tried colonise to Crete and how she successed in this practice. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics