ARAGON KONTLUĞU’NUN OLUŞUMU VE TARİHİ KÖKENLERİ

Author:

Year-Number: 2023-21
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 21:56:10.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ
Number of pages: 115-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aragon Kontluğu, Orta Çağ İber Yarımadası’nda önemli bir siyasi entite olarak ortaya çıkmak suretiyle İspanya’nın tarihi mozaik yapısında önemli bir rol oynamış ve akabinde Aragon Krallığı’nın temelini atmıştır. Makale, Aragon Kontluğu’nun ilk dönemlerinden itibaren nasıl toprak sahibi bir varlık haline geldiğini ve siyasi gelişimini ele almaktadır. Aragon Kontluğu’nun erken dönemlerinde, İber Yarımadası’nın tarihi ve coğrafi çeşitliliği içinde kendisini kabul ettirme çabaları büyük önem taşımıştır. Bu dönemde, diğer İber Yarımadası krallıkları ve kontlukları ile karmaşık diplomatik ilişkiler kurulmuş sık sık rekabet ve ittifaklar içinde yer alınmıştır. Aragon Kontluğu, stratejik toprak kazanımları, evlilikler yoluyla genişlemiş ve gücünü artırmıştır. Bu makale, Aragon Kontluğu’nun tarihi yolculuğunu izlemek, İber Yarımadası’nın Orta Çağ döneminin karmaşıklığını ve zenginliğini anlamak için araştırmacılara önemli bir olanak sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The County of Aragon, by emerging as a significant political entity in the medieval Iberian Peninsula, played a crucial role in the historical mosaic of Spain and later laid the foundation for the Kingdom of Aragon. This article explores how the County of Aragon evolved into a landholding entity and delves into its political development from its early beginnings. During the early stages of the County of Aragon, its efforts to establish itself within the historical and geographical diversity of the Iberian Peninsula were of great importance. During this period, complex diplomatic relations were established with other kingdoms and counties on the Iberian Peninsula, often involving competition and alliances. The County of Aragon expanded its power through strategic territorial acquisitions and marriages. This article provides researchers with a valuable opportunity to trace the historical journey of the County of Aragon and gain insights into the complexity and richness of the medieval period on the Iberian Peninsula.

Keywords