HAYATI VE ESERLERİ IŞIĞINDA BİZANS İMPARATORU VII. KONSTANTINOS PORPHYROGENITOS

Author:

Year-Number: 2023-21
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 21:56:28.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ
Number of pages: 124-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

VII.Konstantinos Porphyrogenitos, Bizans İmparatorluğu'nun 10. yüzyıl başlarındaki önemli bir hükümdarıdır. 912 yılında tahta çıkan Konstantinos, iktidarı ele geçirme konusunda oldukça zor zamanlar yaşamış ve çoğu zaman gölgede kalan bir imparator olmuştur. Yönetim açısından daha çok kayınpederi ve annesi etkili olmuştur. Ancak Konstantinos zaten yöneticilikten kültürel ve edebi bir öncü olarak da bilinmektedir. Kendisi birçok eser kaleme almıştır. Bu edebi ve kültürel eserleri arasında "De Administrando Imperio" ve "De Ceremoniis" gibi önemli eserler özellikle dikkat çekmektedir. Bu eserler, Bizans İmparatorluğu'nun yönetimini ve saray törenlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Konstantinos, sanata ve sanatçıya verdiği önemle ön plana çıkan bir hükümdardır. Döneminde sanatı teşvik etmiş ve sanatçılara destek sağlamaya büyük özen göstermiştir. Diplomatik becerileri sayesinde yabancı ilişkilerde başarılı olmuş ve dönemin önemli isimlerinden Kutsal Roma İmparatoru I. Otto ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Dolayısıyla İmparator Konstantinos diplomatik ilişkilerdeki başarılarıyla da tanınmaktadır.  Ancak imparatorun özellikle edebi anlamdaki katkılarıyla hatırlanması dönemi için önemlidir. Öyle ki onun ilmi faaliyetleri, dönemindeki bilimsel canlanmanın önemli bir parçasını oluşturmuştur Ayrıca, hukuk alanında reformlar yaparak, mahkumların durumunu inceleyerek adaleti sağlamaya çalışmıştır. VII. Konstantinos Porphyrogenitos, Bizans İmparatorluğu tarihindeki parlak bir dönemin sembolüdür ve hem kültürel mirası hem de liderliği ile hatırlanır. Çalışmamızda VII. Konstantinos Porphyrogenitos’un ilmi faaliyetleri ve eserlerine odaklanarak ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Constantine VII Porphyrogenitos was an important ruler of the Byzantine Empire in the early 10th century. Konstantinos, who ascended to the throne in 912, faced quite challenging times in terms of consolidating his power and often remained in the shadow as an emperor. In terms of governance, his father-in-law and mother had a more influential role. However, Konstantinos is already known as a cultural and literary pioneer in addition to being a ruler. He authored numerous works, and among his literary and cultural contributions, important works like "De Administrando Imperio" and "De Ceremoniis" stand out prominently. These works provide a detailed account of the governance of the Byzantine Empire and palace ceremonies. Konstantinos was a ruler who stood out for his appreciation of art and artists. During his reign, he promoted art and took great care to support artists. Thanks to his diplomatic skills, he succeeded in foreign relations and sought to establish good relations with important figures of his time, such as Holy Roman Emperor Otto I. Therefore, Emperor Konstantinos is also recognized for his diplomatic successes. However, it is his literary contributions that are particularly important to remember for this era. In fact, his scholarly activities constituted a significant part of the scientific revival during his time. Furthermore, he worked on legal reforms and sought to ensure justice by examining the cases of prisoners. Konstantinos VII. Porphyrogenitos is a symbol of a brilliant era in Byzantine history and is remembered for both his cultural legacy and leadership. In our study, we have focused on the intellectual activities and works of Konstantinos VII Porphyrogenitos, providing detailed information about them.

Keywords