NEVŞEHİR KENT TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI (1919-1960)

Author :  

Year-Number: 2023-21
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 21:56:58.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 70-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nevşehir, tarihi çağlar boyunca çeşitli uygarlıkları bünyesinde barındıran önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altında iken en parlak dönemini Damat İbrahim Paşa zamanında yaşayan Nevşehir, Lale Devrinden Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemine kadar Niğde ili sınırları içerisinde bir ilçe statüsünde yer almıştır. 1950’li yılların başından itibaren il olma arzusunu pek çok kez dile getiren Nevşehir’in bu isteği 1954 genel seçimlerinde DP’nin iktidar olmasıyla olumlu karşılanmıştır. Bir köy durumundan ilçeye daha sonrasında ise il merkezi haline getirilen Nevşehir planlı ve programlı olarak kısa süre içerisinde inşa edilmiştir.

Bu makalede Nevşehir tarihi alanında yayınlanmış ansiklopedi maddeleri, bildiriler, kitaplar, makaleler ve tezlerin kapsamlı bir bibliyografisi tespit edilerek ortaya konulmuştur. Elde edilen çalışmaların bibliyografyaları da incelenerek kapsam geçerliği yüksek bir çalışmanın mümkün olmasına özen gösterilmiştir. Ortaya çıkan veriler ışığında 1919-1960 yılları arasında 607 çalışmanın var olduğu görülmüştür. Bu yayınların daha iyi anlamlandırılabilmesi açısından kaynaklar; ansiklopedi maddeleri, bildiriler, kitaplar, kitap tanıtımları, kitap bölümleri, makaleler ve tezler adı altında ayrı başlıklar halinde verilmiştir.

Keywords

Abstract

Nevşehir has been an important settlement center hosting various civilizations throughout the historical ages. Nevşehir, which lived its brightest period during the reign of Damat İbrahim Pasha, while under the rule of the Ottoman Empire, It was a district within the borders of Niğde province from the Tulip Era to the first period of the Turkish Republic. This demand of Nevşehir, which expressed its intention to become a province many times in the early 1950s, was met positively with the DP's coming to power in the 1954 general elections. Nevşehir was built in a planned and programmed way in a short time.

In this article, a comprehensive bibliography of encyclopedia articles, papers, books, articles and theses published in the field of Nevşehir history has been determined. By examining the bibliographies of the studies obtained, care was taken to ensure that a study with high content validity is possible. In the light of the data, it was seen that there were 607 studies between 1919-1960. In order to better understand these publications, the sources are; encyclopedia articles, papers, books, book introductions, book chapters, articles and theses are given under separate headings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics