OSMANLI BASIN TARİHİNİ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK EKSENİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARAMANLICA BASIN

Author:

Year-Number: 2022-19
Number of pages: 33-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Basını Osmanlı çok kültürlülüğünün bir parçası olagelmiştir. Bu durum farklı cemaatlerin gazetecileri arasındaki etkileşimlerden takip edilebileceği gibi aynı zamanda gazeteleri basan kimi matbaaların Müslüman ve gayri-Müslim cemaatlerin ortak kullanımında olmasından da anlaşılabilir. Dahası Osmanlı İmparatorluğu’ndaki dil zenginliğini yansıtan pek çok gazete mevcuttur. Bu gazeteler Ermeni harfleriyle Türkçe ve Yunan harfleriyle Türkçe (Karamanlıca) olarak basılmıştır. Bu çalışma Karamanlıca Basının bazı önemli gazetelerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Türk basın tarihi çalışmaları çoğunlukla bu gazeteleri ya görmezden gelir ya da Türk basın tarihinin bir parçası olarak görmez. Oysaki Türkçe basılmaları ve yayın hayatlarının önemli bir bölümü Türk aydınlarla yakın temas içerisinde olup Osmanlı İmparatorluğu’nun devamından yana taraf tutmalarıyla, ayrı bir başlık altında da olsa Türkçe basın kataloglarında yer bulmayı hak etmektedirler. Osmanlı İmparatorluğunun dağılma sürecine girmesiyle, Karamanlıca basın zamanla milliyetçi basın tarafından domine edilir. Nüfus Mübadelesiyle ise Yunanistan’a göç etmek zorunda kalan Karamanlıların çıkardığı gazete, Türk dilli bir gazete olması sebebiyle Yunan makamları tarafından hoş görülmemiştir. Böylece, 1927 yılında Osmanlı çok kültürlülüğünün bir ürünü olan Karamanlıca basın son bulmuştur.

Keywords

Abstract

Ottoman Press was a part of the Ottoman multiculturalism. This can be followed through the interactions between Muslim and non-Muslim journalists. Also, there were cases that non-Muslim publishing houses printed Muslim newspapers. Moreover, there are many newspapers reflecting Ottoman multiculturalism. For example, Armeno-Turkish and Greco-Turkish newspapers published in Turkish with Armenian and Greek scripts respectively. This study aims to present some of the important newspapers of the Karamanlidhika Press, which provides a good example to this multiculturalism. Many studies on the history of the Turkish press either ignore these newspapers or do not consider them as a part of the Turkish press. However, they were published in Turkish and a significant part of their publication life in favour of the continuation of the Ottoman Empire with a close interaction to the Turkish intellectuals. In this sense, they deserve a place in Turkish press catalogues at least under a specific section. With the disintegration of the Ottoman Empire, the Karamanlidhika press is dominated by the nationalist press. After their arrival in Greece with the Population Exchange, the Karamanlidhika press was not tolerated by the Greek political actors as it was in Turkish. Thus, in 1927 the Karamanlidhika press, a product of the Ottoman multiculturalism, came to an end.

Keywords