BİZANS YAZARLARININ GÖZÜNDEN ÖTEKİ İMAJI VE TARİHSEL GERÇEKLİK: SELÇUKLU SULTANI I. KEYHÜSREV (1192-1197, 1204/5-1211)

Author:

Year-Number: 2022-19
Number of pages: 66-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye Selçuklu Devleti’nin önemli sultanlarından I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in siyasi ve askeri özelliklerinin yanı sıra karakteri de incelenmektedir. Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bu özellikleri Bizans İmparatorluğu’nun Georgios Akropolites, Niketas Khoniates ve Nikephoras Grigoras gibi önde gelen tarihçilerinin görüşleri karşılaştırılarak verilmektedir. Bizans tarihçileri Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in özelliklerini anlatırken aslında dünya tarihinde sıklıkla görülen bir öteki yaratma veya ötını eserlerine yansıtmışlardır. Bizans tarihçileri, İznik İmparatoru I. Theodoros Laskaris ile çarpışan Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’i Antik Pers kralları ile özdeşleştirirken Theodoros’u da III. Aleksandros yani Büyük İskender başta olmak üzere Yunan komutanlar ile özdeşleştirmişlerdir. Bu şekilde Bizans yazarları I. Gıyaseddin Keyhüsrev’i Doğu’nun despot ve sadece savaştan anlayan bir sultan olarak yansıtıp Yunan kökenli olanları bir anlamda yüceltmişlerdir. Ancak yine de tarihçiler Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’i bazı durumlarda cömert ve yardımsever olarak nakletmişlerdir. Ele alınan çalışmada Bizans kaynaklarından yararlanılarak Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in karakteri ve eylemleri anlatılmakla birlikte Bizans yazarlarının kendileri dışındaki toplumlara nasıl baktığı irdelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Sultan Keyhusrev I is examined with both political and military and personal character in this paper. Keyhusrev’s characteristics is given by comparing the leading Byzantine historians’ view like Georgios Akropolites, Niketas Khoniates and Nikephoros Grigoras. While Byzantine historians is writing Keyuüsrev’s characteristics, in fact, reflects to their work alienation which is seen mostly in the world history. When Byzantine historians identified Keyhusrev I to Ancient Persian Kings, Theodor Laskaris to Greek commanders especially Great Alexander (Alexander III). In this way Byzantine writers represented despotic and familiar only with war to Keyhusrev I and glorified to Greek origins. However, Byzantine writer sometimes interpreted Keyhusrev I with generous and benefactor. In this paper it is not only examnined Keyhusrev’s characteristics but also given Byzantine writers’ view to the other societies.

Keywords