А. С. ПУШКИН И ЕГО ТВОРЧЕСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТУРЕЦКОГО НАРОДА

Author :  

Year-Number: 2022-18
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-18 14:22:25.0
Language : Diğer
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 78-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIX. yüzyıl Rus edebiyatının önemli şair ve yazarı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in edebi mirasının izleri Türkiye’de çeşitli sanat dallarına, akademik ve edebi çevrelere yansımaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de Puşkin’in ve eserlerinin tanınırlığı çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Yazarın XIX. yüzyıl Rus edebiyatçılarına kıyasla neden daha az tanınırlığa sahip olduğunu çalışmanın tartışma konularından biridir.

Puşkin eserlerinin uzun yıllardan beri Türkçeye çevrildiği ve günümüzde genç çevirmenlerin ilgi odağında olduğu bilinmektedir. Yazarın ülkemizde yalnızca “Yevgeni Onegin”, “Yüzbaşının Kızı (Kapitanskaya doçka)” ve “Erzurum’a Yolculuk (Puteşestviye v Arzurum)” adlı eserleri diğer çalışmalarına kıyasla daha fazla ilgi görmektedir. Türk okuyucusunun özellikle bu eserlere ilgi göstermesinin nedenleri çalışmanın diğer bir tartışma konusudur. Bunun yanı sıra söz konusu eserlerin tiyatro, müzik, resim gibi farklı sanat dallarında biçim değiştirerek kendilerine yer edinmeleri dikkat çekmektedir.

Çalışma Türkiye’de Puşkin’in tanınma sürecini ele almasının yanı sıra bu uğurda görev yapan Türk entelektüellerinin faaliyetlerinin önemini de ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

The literary legacy of Aleksandr Sergeyevich Pushkin, the iconic poet, and writer of 19th-century Russian literature, are reflected in various branches of art, and academic and literary circles in Turkey. In this context, the main subject of the study is the recognition of Pushkin and his works in Turkey. It is one of the discussion topics of the study why the author has less recognition compared to the 19th-century Russian writers.

It is known that Pushkin's works have been translated into Turkish for many years and today they are at the center of attention of young translators. In Turkey, only the works "Eugene Onegin", "The Captain's Daughter" and "A Journey to Arzrum" attract more attention than his other works. Another discussion topic of the study is the reason for the Turkish reader's interest in these works. In addition, it is noteworthy that these works take place in different branches of art such as theatre, music, and painting.

The study not only deals with the recognition process of Pushkin in Turkey but also reveals the importance of the activities of Turkish intellectuals.

Keywords


 • Behramoğlu, A. (1988). Leningrad 1988. 10.06.2021, http://www.ataolbehramoglu.com.tr/html/siir-

 • Behramoğlu, A. (1988). Leningrad 1988. 10.06.2021, http://www.ataolbehramoglu.com.tr/html/siir- 68.htm.

 • Gurses, S. (2006) Çevirmeni Çevirmek Nabokov’un Eugene Onegin Çevirisive Türkçe Onegin Çevirileri, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • İgus, E. (1985). Bilinmeyen Ülke. Seni Düşünmek [CD] içinde. İstanbul: Göksoy Plakçılık.,

 • Набоков, В.В. (1955) “Комментарии к роману Евгений Онегин.” 10.04.2022, http://nabokov- lit.ru/nabokov/kritika-nabokova/evgenij-onegin/oneginskaya-strofa.htm

 • Олджай, Т. (2010). Рецепция переводов русских литературно художественных произведениях в Турции. International Journal of Russian Studies, Issue. 3/1, pp. 23-44.

 • Олджай, Т. (2021). Литературное наследие А. С. Пушкина в Турции.Российский государственный профессионально-педагогический университет, 10, с. 96-106.

 • Ortaylı, İ. (2019). Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İstanbul: Kronik Kitap.

 • Puşkin, A.S. (2006). Bütün Öyküler Bütün Romanlar. (A. Behramoğlu çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Puşkin, A.S. (2017). Yevgeni Onegin. (K.Miziev ve A. Necdet çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Puşkin, A.S. (2017). Yevgeni Onegin. (S. Gürses çev.) İstanbul: Alfa.

 • Puşkin, A.S. (2017). Yevgeni Onegin. (A. Yaren çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Пушкин, А.С. (1959). Евгений Онегин. 07.09.2021, http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/p4.txt.

 • Пушкин, А.С. (1930). Путешествие в арзрум во время похода 1829 года. 01.03.2021, http://az.lib.ru/p/pushkin_a_s/text_0432.shtml.

 • Yıldız, E. (Yönetmen). (2010). Dostoyevski- St.Petersburg [Televizyon dizisi bölümü]. Kentler ve Gölgeler içinde. İstanbul: TRT.

                                                                                                    
 • Article Statistics