KUDÜS’ÜN YENİDEN FETHİ: SELAHADDİN EYYÛBÎ VE HITTÎN ZAFERİ

Author:

Year-Number: 2021-17
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-02 14:46:22.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 88-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selahaddin Eyyûbî Haçlıların İslam dünyasına yerleştikleri bir dönemde Müslüman dünyanın yetiştirdiği önde gelen simalardan birisidir. Amcası Esedüddin Şirkuh’la birlikte düzenlediği seferlerle Mısır’da Fâtımî Hanedanlığını ortadan kaldırdıktan sonra Haçlı baskısını Mısır’da azaltırken, Haçlı Krallıkları için de gelecek adına önemli bir tehdit olarak sivrilmeye başlamıştır. Haçlıların Orta doğu topraklarında Kudüs başta olmak üzere krallık kurup yerleştikleri bir dönemde Selahaddin Eyyûbî’nin başlıca hedefi Mısır ve Suriye coğrafyasının imkânlarını birleştirerek Haçlıları Kudüs’ten çıkarmak yönünde şekillenmiştir. Uzun uğraşları neticesinde Suriye’yi hakimiyeti altına almayı başaran Selahaddin Eyyûbî, devamında yönünü Kudüs Haçlı Krallığı topraklarına çevirmiştir. 1187 Hıttîn Savaşı sonrasında Kudüs Haçlı Krallığının Selahaddin karşısında büyük bir hezimete uğraması Eyyûbî Hanedanlığını İslam dünyası içerisinde “kurtarıcı” ve “kucaklayıcı” bir konuma yükseltmiştir.

Bu makalede Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs’ü yeniden fethi, bu sürecin nasıl işlediği ve Kudüs Haçlı Krallığının ortadan kaldırılması detaylıca işlenmiştir. Ayrıca Kudüs gibi simgesel bir kutsal şehrin dönemin konjönktürel siyaseti bağlamında gerek Müslümanlar gerekse de Hristiyanlar nazarında nasıl görüldüğü irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Saladin Ayyubid is one of the prominent figures raised by the Muslim world at a time when the Crusaders settled in the Islamic world. After eliminating the Fatimid Dynasty in Egypt, with the expeditions he organized with his uncle Asad  al-Din  Shirkuh , he started to stand out as an significant threat to the future for the Crusader Kingdoms while reducing the Crusader pressure in Egypt. At a time when the Crusaders established a kingdom and settled in the Middle East lands, especially in Jerusalem, Saladin's main goal was shaped to remove the Crusaders from Jerusalem by combining the possibilities of Egypt and Syria. Saladin Ayyubid, who managed to dominate Syria as a result of his long struggles, later turned his direction to the lands of the Crusader Kingdom of Jerusalem. After the Battle of Hattin in 1187, the Crusader Kingdom of Jerusalem suffered a great defeat against Saladin, which raised the Ayyubid Dynasty to a “liberating” and “embracing” position in the Islamic world.

This article, the re-conquest of Jerusalem by Saladin Ayyubid, how this process works and the elimination of the Crusader Kingdom of Jerusalem was discussed in detail. In addition, how a symbolic holy city like Jerusalem was seen in the context of the cyclical politics of the period in the eyes of both Muslims and Christians was examined.

Keywords