AVRUPAYI DERİNDEN ETKİLEYEN "KARA ÖLÜM" VEBA SALGINI VE CHRİSTİANE NOCKELS FABBRİNİN VEBA İLAÇLARI İLE İLGİLİ TESPİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-17
Number of pages: 1-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 1348-1353 yıllarında ve bu tarihi takip eden yaklaşık 300 yıllık zaman diliminde sonuçları bakımından Avrupalılar üzerinde yıkıcı siyasî, ekonomik, sosyal, dinî, kültürel ve hatta psikolojik etkiler bırakan Kara Ölüm veba salgın hastalığı hakkında genişçe bilgi verilmiştir. Ayrıca burada Christiane Nockels Fabbri'nin, Kara Ölüm veba salgını esnasında başta tiryak olmak üzere ilaçların yoğun kullanımı, etkinliği ve çeşitleri ile ilgili tespitleri ve bu tespitlerin değerlendirilmesi de yapılmıştır.

Bu haliyle de çalışma şu başlıklardan oluşmaktadır:

Giriş, 1348 Yılında Ortaya Çıkan "Kara Ölüm" Veba Salgını ve Bu Salgının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları, "Kara Ölüm" Veba Salgınının Olumlu Sonuçları, "Kara Ölüm" Veba Salgınının Olumsuz Sonuçları, Christiane Nockels Fabbri'nin, Başta Tiryak Olmak Üzere Veba İlaçları İle İlgili Tespitleri ve Bu Tespitlerin Değerlendirilmesi, Sonuç, Kaynaklar.

Keywords

Abstract

In this study, extensive information has given about the Black Death plague epidemic, which left devastating political, economic, social, religious, cultural and even psychological effects on Europeans in terms of its consequences in the 1348-1353 years and in the following approximately 300 years period. In addition, the findings of Christiane Nockels Fabbri regarding the intensive use, effectiveness and types of drugs in particular tiryaq during the Black Death plague epidemic, were evaluated.

In this structure, article consists of the topics in below.

Introduction, The "Black Death" Plague Epidemic in 1348 and Its Positive and Negative Consequences, The Positive Consequences of the "Black Death" Plague Epidemic, The Negative Consequences of the "Black Death" Plague Epidemic, Christiane Nockels Fabbri’s  Detections of Plague Medicines Especially on Tiryaq and the  Evaluation of These Detections, Conclusion, Resources.

Keywords