ORTA ÇAĞ ALMANYA’SININ UNUTULAN BİLGE KADINI: GANDERSHEİM’Lİ HROTSVİT

Author:

Year-Number: 2021-17
Number of pages: 108-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Çağ, Avrupa tarihi kendi sürecinde toplumsal gelişim açısından büyük gizemler taşımaktadır. Bu gizemlerden biri de Orta Çağ ve Kadın ikileminde bulunmaktadır. Çünkü kadınının bir insan olarak varlığı, tarihin en gizemli sorusudur.  Kadının kendisinin yok sayılmaya çalışıldığı bir dönemde X. yüzyılda yaşamış olan Gandersheim’lı  Hrotsvit, Orta Çağ’ın en ünlü kadınlarından biridir. Kendisi edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Soylu bir aileden gelen Hrotsvit, Gandersheim Manastırında bir rahibe olarak yaşamıştır. Hrotsvit o kadar özel bir şöhrete kavuşmuş ki bulunduğu manastır çalışmalarını rahatça sürdürebilsin diye özel bir statü kazanmıştır. Dolaysıyla Gandersheim Manastırı, özgür manastırlardan biri olmuştur. Hrotsvit, pek çok özelliğe sahiptir. İlk saksonya şairi, ilk kadın Alman şairi, Almanya’nın ilk dramatisti, ilk kadın tarihçisi ve Avrupa’da feminizmin öncülerinden biri olarak bilinmektedir. Romalı bir çok yazardan etkilenen Hrotsvit, eserlerini Terence’nin oyunlarını “feminist” bir revizyonla ele alarak yeniden yazmıştır. Hrotsvit, bir çift destan altı drama eseri ve bazı şiirsel eserler de yazmıştır. Ayrıca Orta Çağ boyunca manastırdaki rahibeler için ilk orijinal dramaları yazan kişidir. Eserlerinde kadınlara verilen önemi ve azizlerin yaşamlarını anlatmaktadır. Bu çalışmamızda ise Orta Çağ Avrupa’sında kadına verilmeyen değeri drama eserlerinde vurgulayarak anlatan Hrotsvit ve eserlerinin Avrupa tarihindeki önemi anlatılmaya çalışılacaktır.

 

Keywords

Abstract

It carries great mysteries in the history of medieval Europe in terms of social development. One of these mysteries are in the Medieval and Women’s  dilemma. Because the existence of  woman as a human is the most mysterious question in history .Hrotsvit of Gandersheim who lived in the 10th century that the woman herself was tried to be ignored, is one of the most famous women of the Middle Ages. She has an important place in the history of literature. Hrotsvit who came from a noble family, lived in the Gandersheim Monastery as a Nun. Hrotsvit gained such a particular reputation that he gained a special status so that he could continue his monastic work comfortably. Therefore, the Gandersheim Monastery has become one of the free monasteries. Hrotsvit has many features. She is known as the first saxon poet, the first woman German poet, Germany’s first dramatist, first woman historian and one of pioneers of feminism in Europe. Hrotsvit who was impressed by many Roman writers, rewrote Terence’s plays with a “feminist” revision. Hrotsvit wrote a couple of epic drama and some poetic works. She is also the person who wrote the first original dramas for nuns in the monastery during the Middle Ages. In her works, she describes the importance given to women and the lives of saints. In this study, we will try to explain the importance of Hrotsvit who told in her drama works emphasizing value not given to woman and her works in the history of medieval europe.

Keywords