LOZAN BARIŞ KONFERANSI’NDA PATRİKANE MESELESİ’NE DAİR YAPILAN MÜZAKERELER VE ALINAN KARAR

Author:

Year-Number: 2021-16
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-13 14:59:43.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 211-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni kurulan Türkiye Devleti’ni uluslararası diplomaside bağımsız bir devlet olarak tanıtan Lozan Barış Antlaşması uzun süren müzakereler sonunda imzalanmıştır. Bu uzun müzakerelerden biri de, alt komisyonlarda görüşülen Patrik ve Patrikhane kurumunun Yeni konumunun ne olacağı konusudur. 1453 tarihinde İstanbul’un fethiyle, Fatih Sultan Mehmet tarafından iltifat gören ve yaklaşık 500 yıldır İstanbul’da bulunan Patrikhane kurumunun yeni statüsü ve İstanbul’da kalıp kalmayacağı konusu konferansa katılan devletler arasında tartışılmıştır. Türk heyeti, Patrikhane’nin Millî Mücadele süresince yaptığı olumsuz faaliyetlerin altını çizerek, kurumun Türkiye’den çıkarılmasını talep etmiştir. Ancak bu talep, diğer devletler tarafından kabul edilmemiştir. Türk Heyetinin Patrikhane’yi İstanbul’dan çıkarma çabaları sonuçsuz kalmıştır. Patrikhane’nin siyasi statülerinden arındırılması, “ekümeniklik” tartışmalarına son verilmesi ve Patrikhane’nin Türk Devleti tarafından denetlenebilmesinin sağlanması, önemli kazanımlar olmuştur. Patrikhane, Lozan Barış Antlaşması’nda bir kurum olarak yazılı bir karara bağlanmamış, verilen sözler senet kabul edilerek, “sözlü mutabakata” bağlanmıştır.

Keywords

Abstract

The Lausanne Peace Treaty, which introduced the newly established Turkish State as an independent state in international diplomacy, was signed at the end of long negotiations. One of these long negotiations is the question of what the new position of the Patriarchate and Patriarchate institution discussed in sub-commissions. With the conquest of Istanbul in 1453, the new status of the Patriarchate institution, which has been complimented by Fatih Sultan Mehmet and has been in Istanbul for nearly 500 years, and whether it will stay in Istanbul was discussed among the participating states. The Turkish delegation underlined the negative activities of the Patriarchate during the National Struggle and demanded that the institution be removed from Turkey. However, this request was not accepted by other states. The efforts of the Turkish Delegation to remove the Patriarchate from Istanbul have been inconclusive. The purification of the Patriarchate from its political status, ending the "ecumenical" discussions and ensuring that the Patriarchate can be controlled by the Turkish State have been important achievements. The Patriarchate, as an institution in the Lausanne Peace Treaty, was not made a written decision, the promises made were accepted as deeds, and were concluded with "verbal agreement".

Keywords