ATLI BOZKIR KÜLTÜRÜNÜN JEOPOLİTİĞİ UNSURLARINDAN KÜLTÜR

Author:

Year-Number: 2021-16
Number of pages: 172-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Jeopolitik bilimi modern bir kavram olmasına rağmen uygulama ve yöntemleri binlerce yıldır bilinmektedir. Bozkır Türk kavimleri bulundukları Avrasya coğrafyasından dolayı jeopolitik kuramlarını doğal olarak uygulamışlardır. Ancak bunun bilmeleri mümkün olmamıştır. Daha çok konar göçer atlı göçebe kültürünün etkisi ile jeopolitik üstünlük kazanmışlardır. Jeopolitikte en önemli unsurlardan biri coğrafya hâkimiyeti olmuştur. Bozkır Türk toplumu atlı göçebe kültürleri sebebi ile mobil bir hayat sürmüşler ve coğrafya hâkim olmuşlardır. Bu çalışmada jeopolitiğin kültür unsuru kısaca ele alınmıştır

Keywords

Abstract

Science of jeopolitics has been known for thousands years, although it is seemed as a modern term. Steppe Turkish tribes used jeopolitic theories inherently because of geography of Eurasia. However, they didn’t used it consciously. Their jeopolitic advantage  depends on the effect of nomad on horseback. The geographical  dominance is one of the significant element in jeopolitics. Steppe Turkish tribes lifestyle was mobile because of their nomadic cultures and gained the geographical advantage.  In this work, the culture in jeopolitics is studied.

Keywords