Muhammed Bin Mustafa El-Gûrânî’nin Hayatı, Eserleri ve Bazı Üslûp Özellikleri

Author:

Year-Number: 2020-15
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-25 15:47:51.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Dili
Number of pages: 226-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yalnızca çevirdiği eserle kendisinden haberdar olunan, kendisini de uzun uzun anlatmaktan ziyade birkaç cümleye sığdıran ve bundan dolayı da derdi bilinmekten ziyade bilime hizmet etmek olduğu düşünülen bir bilim sevdalısı Muhammed bin Mustafa El-Gûrânî hakkında bilgi verilmeyetanıtılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında mütercimin hayatı ve çevirdiği esere dair bilgilerle birlikte bazı üslûp özelliklerine yer verilmiştir. Anlaşıldığı üzere çalışmanın temel amacı da Muhammed bin Mustafa El-Gûrânî’yi tanıtmak ve dil özelliklerine dair bazı veriler sunmaktır. Ona dair verilecek bilgiler de Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali Paşa Koleksiyonu 566 numarada kayıtlı Kitâbü Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd fî İlmi’t-Tıbb (KTTDİT)’dan elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this work, we will try to be informed about Muhammad bin Mustafa al-Gûrânî, a knowledge of learning, which is informed only by his knowledge of the work he is translating, and which is believed to serve him a great deal of knowledge. In the study, information about the life of the translator and information about the translation will be given. As it is understood, the main purpose of the study is to introduce Muhammed bin Mustafa El-Gûrânî and to present some data on language features. The information to be given about him was also obtained from Kitâbü Tercüme-i Tezkire-i Dâvûd fî İlmi’t-Tıbb (KTTDİT) (KTTDİT), which is registered in Süleymaniye Library Hekimoglu Ali Pasha Collection 566.

Keywords