SUKUK’UN GELENEKSEL VE İSLAMİ BANKACILIK RİSKLİLİK YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2020-15
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-25 15:47:47.0
Language : Türkçe
Konu : Finans Bankacılık
Number of pages: 182-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslami kurallar ile uyum içerisinde ve varlık temelli bir borç senedi niteliğindeki Sukuk, İslami sermaye piyasası bağlamında bir finansal enstrüman olarak mühim bir hizmet vermektedir. Buna ek olarak, devletin bazı emlak varlıklarının özelleştirilmesi dışında bir kamu geliri yaratma arayışına bir tür alternatif oluşturan bir kira sertifikası modeli olarak da düşünülebilir. Sade bir ifade ile, varlıkların mülkiyeti Sukuk işlemi ile kamuya açık durumdadır ve sözleşmeye uygun bir sertifikayı alan yatırımcılar faizi bulunmayan bir gelir elde ederler. Bu çalışmada, konu ile ilgili son literatür çalışmaları gözden geçirilmek suretiyle Sukuk’un İslami ve geleneksel bankalar üzerinde risk yapıları bağlamındaki etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, hem İslami hem de geleneksel bankacılık sektöründe risklilik durumu ile sukuk gelişimi arasındaki nedensel ilişkiyle ilgili soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, güncel literatürde yer alan ampirik araştırma çalışmalarının bulguları ve politika sonuçları temel olarak alınarak teorik bölümü oluşturmak için kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Sukuk, as a Sharia-compatible and asset-based debt bill, serves a crucial financial instrument for the Islamic capital market. It can also be considered as a type of lease certificate model, which is an alternative for the state’s quest to create a public income other than privatization for some of its real estate assets. In the simplest form, the ownership of the assets remains public with the Sukuk transaction, and investors who acquire a certificate in accordance with the agreement earn an interest-free income. This study aims to explicate the effects of Sukuk on Islamic and conventional banks in terms of their risk structures by reviewing recent literature studies conducted on the subject. In this context, this study seeks to respond to questions regarding the causality between the development of Sukuk with riskiness in both Islamic and conventional banking sector. In the study, the findings and policy implications of recent empirical research studies in the pertinent literature are mainly utilized to constitute the theoretical section.

Keywords