SLAVLARIN GÜNEY KAFKASYA BASKINLARI

Author:

Year-Number: 2020-14
Number of pages: 189-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Arap Hilafeti’nin zayıflaması ve dağılmas sürecinde Güney Kafkasya’nın Hazar kıyıları bölgelerinin IX. Yüzyılda günümüz Ukrayna sınırları içinde Norman tayfalarından biri olan Ruslar tarafından kurulmuş Kiev Rus Devleti’nin yağma maksadıyla yaptığı seferleri ele alacağız. İlki 909 yılından başlayan seferlerin XI.yüzyıla kadar aralıksız devam etmesinden bahs edeceği. Ruslar ve sağalmaz yaralar vurnasından bahs edeceğiz. XVII yüzyılda Stepan Razin’in önderliğinde Hazar kıyılarına, aynı zamanda, Bakü’ye saldırısını ele alacağız.

Keywords

Abstract

In this study, it is studied the campaigns of Kiev Russian State, one of Norman Crews in the nineth century, with the purpose of pillage the Hazar Front in the South Caucasia after dismemberment of Arabic Khilafat. The first campaign began in 909 and went on till eleventh century continuously. Also, Russians and wreckage by them and campaigns on Bakü and Hazar Fronts under the leadership of Stepan Razin in XVII century.

Keywords