SLAVLARIN GÜNEY KAFKASYA BASKINLARI
THE RAIDS OF THE SLAVS ON THE SOUTH CAUCASIA

Author : Oghuz Mammadli
Number of pages : 189-193

Abstract

Bu çalışmada, Arap Hilafeti’nin zayıflaması ve dağılmas sürecinde Güney Kafkasya’nın Hazar kıyıları bölgelerinin IX. Yüzyılda günümüz Ukrayna sınırları içinde Norman tayfalarından biri olan Ruslar tarafından kurulmuş Kiev Rus Devleti’nin yağma maksadıyla yaptığı seferleri ele alacağız. İlki 909 yılından başlayan seferlerin XI.yüzyıla kadar aralıksız devam etmesinden bahs edeceği. Ruslar ve sağalmaz yaralar vurnasından bahs edeceğiz. XVII yüzyılda Stepan Razin’in önderliğinde Hazar kıyılarına, aynı zamanda, Bakü’ye saldırısını ele alacağız.

Keywords

Kafkasya, Hazar Denizi, Kiev Rus, Azerbaycan.

Read: 712

Download: 218