Eski Bir Şövalyenin Gözünden XIV. Yüzyılda Ege Adaları: Bizans İmparatorluğu, Haçlılar ve Türkler

Author:

Year-Number: 2020-14
Number of pages: 93-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1389 yılında kaleme alınan Songe du Vieil Pèlerin, Türklere karşı düzenlenen birkaç Haçlı seferine de katılmış Philippe de Mézières’in en önemli eserlerinden biridir. Bu eski şövalye, genç Fransa Kralı VI. Charles’a sunduğu eserinde krallığın nasıl yönetilmesi gerektiğine dair verdiği öğütlerden başka bilinen dünya hakkında da bilgiler verir. Anlattıklarının çoğu kendi gözlemlerine dayanır fakat gitmediği yerlerden bahsederken başkalarının gözlemlerini referans gösterdiği görülür. Philippe de Mézières eserinin bir bölümünde Ege Adaları’ndan da bahseder. Onun anlatısı, XIV. yüzyılda Haçlı ittifakları, Bizans İmparatorluğu ve Türk beylikleri arasında yaşanan mücadelelerin kronolojik olarak sıralanması şeklinde değildir. Bunun yerine daha çok, Ege Adaları’nda yaşayan Ortodoks halkın Türk ilerleyişi karşısındaki tutumu, Bizans imparatorlarının Papalıktan yardım istemesi ve Katolik dünyanın yaklaşan Türk tehdidi hakkındaki düşünceleri üzerinde durur. Bu çalışmada Philippe de Mézières’in ve adı geçen eseri hakkında bilgi verildikten sonra ilgili bölümün Fransızca çevirisi sunulacak ve değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

The Songe du Vieil Pèlerin, penned in 1389, is one of the most important works of Philippe de Mézières, who also participated in several crusaders against the Turks. In the work presented to the young King of France Charles VIth, this old knight gives information about the known world besides his advice on how to rule the kingdom. Most of what he tells is based on his own observations, but when he mentions places he didn’t go, makes reference to other people’s observations. Philippe de Mézières also mentions the Aegean Islands in part of his work. His narrative are not in the form of chronological order of the struggles between Crusader alliances, Byzantine Empire and the Turkish emirates in the XIVth century. In place of this, he focuses more on the attidude of the Orthodox people living in the Aegean Islands towards the Turkish progress, the Byzantine emperors seeking help from the Papacy and the Catholic world’s thoughts on the impending Turkish threat. In this study, after providing information about Philippe de Mézières and his work, the French translation of the relevant section will be presented and evaluated.

Keywords