Atlı Bozkır Kültürünün Jeopolitiği (Eski Dünyanın Merkezi Orta Asya)

Author:

Year-Number: 2020-14
Number of pages: 70-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zaman değişse de olayların aslı hep aynı kalır. M.Ö. 3500 yıl önce tarih sahnesine çıkan Türklerin hükümranlık yani devletleşme süreci başlamıştır. Bu süreç Türklere dünya jeopolitiğinin temel noktalarını da öğretmeye başlamıştır. Yerleşik hayat denemelerinden sonra Bozkır kültürüne geçişten sonra Türkler Avrasya’nın geniş jeopolitik coğrafyasını tanıdıkça tarihe mal olan büyük devletleri arka arkaya kurmaya başarmışlardır. Bu çalışmada Türklerin Jeopolitik anlayışının bilinçaltı kodları irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The facts of cases are always same despite the time. Turks gave a start the process of statification in 3500 B.C. This process taught Turks the basis of world geopolitics. After sedentary life tries and steppe culture , they familiarised the geopolitic geography of Europe and then they started to establish big states. In this study, the subconscious codes of Turks’s geopolitics vision are scrutinized.

Keywords