Romandan Uyarlanan Filmler: Alexander Lernet Holenia’nın Die Standarte Adlı Eserinin Medyalararası Bir Yaklaşımla İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-14
Language : Türkçe
Konu : Filoloji
Number of pages: 43-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Avusturyalı yazar Alexander Lernet Holenia’nın Die Standarte adlı romanı ile 1977 yılında Herbert Asmodi tarafından filme uyarlanan aynı adlı medya aracı karşılaştırılmıştır. İki ana omurgadan oluşan medyalararası çalışmanın giriş bölümünde edebiyattan filme uyarlama çalışmaları hakkında öne sürülen temel argümanlar ortaya konulmuş, teorik bilgilerin yer aldığı ikinci bölümde ise Edebiyattan Filme; Almanya da Uyarlama İzleri konusu ele alınmıştır. Uyarlama filmlerin tarihsel gelişimine ışık tutulan bu bölümde farklı iletişim kodları kullanan edebiyat ile filmin birbirine ne denli yakın ve destekler nitelikte oldukları ortaya konulmuştur. Edebi filmlerin geçmişten günümüze sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde oldukları düşünüldüğünde her iki medya aracının birbirinden farklı özelliklere sahip olabileceğinden söz edilmiş ve kullandıkları göstergeler karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Edebiyattan Filme; Medyalararası farklılıklar konusu ele alınarak geçmişten günümüze uyarlamaların üretim aşaması ve kaynağı gereği birbirinden farklı gelişmekte olduğu ve yazılı metin olan bir roman ile görsel ve işitsel unsurları barındıran filmin dilinin farklı olduğuna değinilmiştir. Die Standarte adlı film ve romanın çözümlemesi adlı son bölümde roman ve film ile ilgili teorik yaklaşımlar ışığında filmden ve romandan örnekler verilerek, film uyarlamasının edebiyatın gölgesinde kalıp kalmadığı savı yerinde tespitlerle incelenmeye çalışılmıştır. Her bir medya aracının, gerek roman gerekse filmin kendi içinde birer sanat eseri olduğu görüşü temelinde, uyarlamanın edebiyatın filme aktarılmış bir yorumlaması olup olmadığı özgün bir şablonla değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the novel Die Standarte by Austrian writer Alexander Lernet Holenia and another media tool, the film adaptation of it with the same name by Herbert Asmodi in 1977 were compared. This inter-media work consists of two main backbones, basic arguments about literature adaptation studies were put forwarded in the introduction part and theoretical information in the second part, From Literature to Film; the adaptation issue marks in Germany, has been addressed. In this section, shedding light on the historical development of adaptation films, it is revealed that how the literature and the film close and supportive are each other by using different communication codes. Considering that literary films are in a constant change and development from past to present, both media tools could have different features and the indicators they used are tried to be compared and mentioned. In the third part, From Literature to Film; Inter-media differences, by considering the issues due to the production stage and source of adaptations from the past to today, it has been examined that the language of the novel, which contains written texts, and the language of the film, which has audiovisual and visual elements, are different from each other. In the last section, the novel and the film named Die Standarte will be analyzed in the light of the theoretical approaches by giving examples from each of them, and the argument whether the adaptation film was left behind in the shadow of literature, novel or not is tried to be investigated by in-situ determinations. Based on the opinion that each media tool, both the novel and the movie, is a work of art, the question whether the adaptation is a literary interpretation of literature transferred to the film or not has been investigated with a distinctive template.

Keywords


 • Balazs, B., & Der Film, W. (1976). Werden und Wesen einer neuen Kunst.

 • Funk, G. (2002). Alexander Lernet-Holenia. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 32(4), 152-163.

 • Gollub, C. A. (1984). Deutschland verfilmt: Literatur und Leinwand 1880-1980. na.

 • Gunning, T. (2008). The Intertextuality of Early Cinema: A Prologue to Fantômas. A Companion to Literature and Film,. In: Stam, R., & Raengo, A. (Eds.). A companion to literature and film. Blackwell Publishing 127-143

 • Jeremias, B. (1984). Wie weit kann sich Film von Literatur entfernen? In: Bauschinger, S., Cocalis, S. L., & Lea, H. A. (Eds.). Film und Literatur: literarische Texte und der neue deutsche Film:[dreizehntes Amherster Kolloquium zur deutschen Literatur, 1981] (Vol. 13). Francke. 9-17

 • Jöst, Erhard (2019): Herbert Asmodi (1923-2007) Schriftsteller mit Hang zum Zynismus. Band VII der Reihe „Heilbronner Köpfe“. Heilbronn. Online Publikationen des Stadtarchievs Heilbronn

 • Kamp, W., & Braun, M. (2011). Filmperspektiven: Filmanalyse für Schule und Studium. Verlag Europa-Lehrmittel.

 • Kayaoğlu, E. (2016). Edebiyat ve Film: Edebiyat Bilimi Yaklaşımıyla Film Çözümlemesine Giriş. Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti..

 • Kurumu, T. D., & Sözlük, T. (1988). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük. II. cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu Basımevi.

 • Lernet-Holenia, A. (1977). Die Standarte: Roman. Paul Zsolnay Verlag.

 • Maiwald, K. (2015). Vom Film zur Literatur. Moderne Klassiker der Literaturverfilmung im Medienvergleich. Stuttgart: Reclam.

                                                                                                    
 • Article Statistics