NİĞDE FERYAT GAZETESİ (1924-1926)

Author:

Year-Number: 2019-13
Number of pages: 154-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Niğde’de ilk matbaa 1922 senesinde kurulmuştur. Matbaanın kurulması ile beraber Niğde’de basın hayatı gelişmeye başlamıştır. Niğde’de tespit edilebilen ilk gazete Feryad Gazetesi’dir. Bu gazetenin toplam 7 sayısına ulaşılabilmiştir. Bunun dışında Niğde’de 1924-1931 yılları arasında Müdafaa, Nida, Niğde, Tatlıdil, Bilgi, Resmi Niğde gazeteleri ile Güzel Mecmua ve İlkadım dergileri neşredilmiştir. Feryad Gazetesi’nin 13 Temmuz 1924 tarihinde yayın hayatına başladığı görülmektedir. Ancak gazetenin isminin 1925 yılı sonlarına doğru Niğde olarak değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada Feryad ismi ile çıkan ve mevcut 7 sayısını tespit edebildiğimiz nüshalar değerlendirilecektir. Feryad ismi ile ulaşabildiğimiz en eski sayı 24 Temmuz 1340/1924 tarihli 2. sayıdır. Ulaşabildiğimiz son sayı ise 1 Ocak 1925 tarihli 25. sayıdır. Gazetenin adının Niğde Gazetesi’nin 13 Ocak 1926 tarihli 7. Sayısında Niğde olarak değiştiği belirtilmektedir. Gazete haftalık çıkmakta olup bütün sayıları 4 sayfadan ibarettir. Gazetede ulusal haberlerin yer aldığı umumiyetle de Anadolu Ajansındaki haberleri kullandıkları görülmektedir. Ulusal haberler dışında yerel haberler ve gelişmeler anlatılmaktadır. Niğde’nin siyasi, kültürel, ekonomik, spor, sağlık vb. hususiyetleri ele alınmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Niğde’de Daire-i Mahsusa (İl Özel İdaresi) ait bir matbaanın Niğde İş Ocağı’nda tesis edilmesini takiben basın hayatının hızlı bir şeklide geliştiği görülmektedir. Bu alandaki ilk faaliyette Feryad Gazetesi’dir. Bu sebepten ötürü çalışmamızda Niğde basın hayatındaki ilk gazetenin değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The first printing house in Niğde was founded in 1922. With the development of the printing press, the life of Niğde began to improve. The first newspaper to be identified in Niğde is Feryad Newspaper. A total of 7 of this newspaper can be accessed. Apart from this, between 1924-1931, Müdafaa, Nida, Niğde, Tatlıdil, Bilgi, Official Niğde newspapers and Güzel Mecmua and İlkadım magazines were published in Niğde. Feryad Newspaper was published on 13th July 1924. However, it was shown that the name of the newspaper changed to Nigde towards the end of 1925. We will review the copies that we are able to make with the name of Feryad. The oldest number that we could reach with the name Feryad is the 2nd issue on 24th July 1340/1924. The last number we have reached is 1 January 1925 25th issue. The name of the newspaper was changed to Niğde in the 13th January 1926 issue of the Niğde Newspaper. The newspaper is published weekly and all issues are 4 pages. Expert from local news and their explanation, they were told about the news in Anadolu Agency, where they used the news. More, it was said Niğde's political, cultural, economic, sports, health and so on. characteristics. In the first years of the Republic, the owner of a printing house belonging to Daire-i Mahsusa (Special Provincial Administration) in Niğde was the first newspaper in this field. For this reason, in our study, we produced the first newspaper in the life of Niğde Press.

Keywords