KADI BURHANEDDİN AHMED’İN KIZI KAYSERİ VALİSİ VE SEFİRE HATİCE HATUN (MISIR),
KADI BURHANEDDİN AHMED'S DAUGHTER GIRLS KAYSERİ GOVERNOR AND SEFIRE HATICE HATUN (EGYPT)

Author:

Number of pages : 110-118

Abstract

Türk ve İslam tarihinde devlet yönetiminde ve sosyal hayatta kadınların önemli rol oynadıkları görülür. Bu kadınlardan biri de Kadı Burhaneddin Ahmed’in kızı olup Dulkadirlilerin Beyi Nasıreddin Mehmed’in eşi Hatice (Mısır) Hatundur. Memluk devletine esir düşen oğlu Feyyaz’ı kurtarmak için iki defa Mısır’a elçi olarak gönderilmiştir. Bundan dolayı Mısır Hatun adı verilmiştir. Bir ara kocası tarafından Kayseri Valiliğine atanmıştır.

Keywords

Abstract

In Turkish and Islamic history, women play an important role in state administration and social life. One of these women is the daughter of Kadi Burhaneddin Ahmed, Khadija (Mısır) Hatun, the wife of Nasireddin Mehmed, the ruler of the Dulkadiris. He was sent twice as an envoy to Egypt to save his son Feyyaz, who was captured by the Mameluke state. Therefore, it was named as Egyptian Hatun. He was appointed as the Governor of Kayseri by his husband.

Keywords