Türkiye’deki Asur Tarihi Araştırmaları ve Asur Tarihi Araştırmalarına Dair Öneriler

Author:

Year-Number: 2019-13
Number of pages: 172-178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de Eskiçağ Dönemi çalışmaları, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte ivme kazanmış ve sistemli yüzey araştırması-arkeoloji kazıları ile resmiyet kazanmıştır. Şimdiye kadar Anadolu’da yapılmış olan çalışmalar neticesinde Asur Dönemini ilgilendiren birçok yazılı belge tespit edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Asurcaya sirayet etmiş Türk bilim adamı eksikliğinden dolayı, buluntular ile ilgili ilk çalışmalar yabancı bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir. 1935’de Atatürk tarafından Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurulması ve bu anlamda Sumeroloji Kürsüsünün kurulması ile ilgili saha ile ilgili öğrenci alımı ve onların yetiştirilme süreci başlatılmıştır. Bilindiği üzere bu kürsünün kurucu öğretim üyesi, Almanya’dan getirtilen Yahudi asıllı Benno Landsberger’dir.

Keywords

Abstract

Keywords