Bozkır Kültürünün Ticaret Yollarının Ortaya Çıkışına Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-13
Number of pages: 119-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bozkır kültüründe ekonominin ağırlık noktasını hayvan sürülerinin beslenmesi ve onlardan ürün elde edilmesi meydana getiriyordu. Hayvan ekonomisin yanında başta metal ve ahşap ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde üretilmekteydi. Ancak hayvancılık ürünlerinin bol olmasına karşın diğer ürünlerin azlığı söz konusuydu. Bunun üzerine Bozkır kültürü sakinleri ticareti öğrenmişlerdir. Ticaretin meydana gelmesi için arz ve talep olması gerekliydi ve bunun için şartlarda olgunlaşmıştır. Özellikle Türkler önceleri ihtiyaçlarını karşılamak için üretim fazlalarını değiş tokuş yoluna gitmişlerdir. Üretim fazlası ürünler değerli metal veya para karşılığı değişiminin başlamasıyla doğu ve batı arasında insanların rahat ulaşım sağladıkları ilk göçlerin meydana geldiği düzlükler üzerinden taşınıp satılmaya başlamıştır. Bu yollar doğanın izin verdiği düzlüklerde meydana geldiler ve düz yollardan insan ve hayvanlar kervanlarla mal taşımaya başladılar. Atlantik okyanusundan Pasifik okyanusuna yaklaşık onbin kilometre uzunluğunda olan ipek yolu sayesinde dünya medeniyet tarihi değişti. Bu yolların stratejik geçiş noktaları ve daha önemlisi kavşak merkezlerinde Türkler yaşıyordu. Türkler bu ticareti en önemli figürleri olmuş ve ticaret yolları tamamen denizlere kayana kadar söz sahibi olmuşlardır.

Keywords

Abstract

The Effect of Steppe Culture on Coming up Trade Roads The baseline of economy in stepe culture is consisted of herds products. Besides, other kinds of products, such as metal and wood, were being produced. While the amount of herds products were a lot, the amount of other products were not enough. Especially, fort his reason the residents of steppe culture learned how the trade. Offer and request is essential for trade. Turkısh exchanged their goods for their other needs. The products, metal and other stuff were sold in the fields around the the migration roads between the East and the West. These roads emerged in the plain places where the nature is suitable for transportation. And then metal, jewellery and other products were sold around these roads after money Exchange was started. Also, around these roads, people started to carry goods with caravans. The world’s civilizations history changed thanks to the silk roads, where is between Atlantic ocean and Pasific ocean, about ten thousand kilometer. Turks lived in the cross roads and strategic transit points of these roads. Turks were the important figures of this trade and had a voice until these trade roads extended over the seas.

Keywords