THE NEW YORK TİMES’TA ENVER PAŞA (1914-1922)

Author:

Year-Number: 2019-13
Number of pages: 179-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enver Paşa İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir üyesi olarak istibdada karşı meşruti yönetimi getirmek için verdiği mücadelede Hürriyet kahramanı, Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Arapların örgütlenmesindeki başarısıyla İslam mücahidi, Balkan savaşında Edirne’yi alması ile Edirne Fatihi unvanlarına sahip olmuştur. Enver Paşa, Harbiye Nazırı olduktan kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Daha önce aldığı terfilerle ve elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Enver Paşa, I. Dünya Savaşı’nın başlangıcından bitişine kadar geçen sürede Harbiye Nazırı olarak aldığı kararlarla ve verdiği demeçlerle ulusal ve uluslararası basında kendinden çok söz ettirmiştir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde ülke yönetiminin üst noktalarında görev yapan ve 16 yıl hizmet eden Enver Paşa’nın1914-1922 yılları arasında The New York Times Gazetesi’nde nasıl anıldığı hangi konularda yer bulduğu incelenmiştir. Dünya kamuoyunun önemli bir temsilcisi olan Amerika’da yayınlanan The New York Times’da Enver Paşa imajın nasıl yansıdığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Enver Pasha gained the appellations Hero of Freedom, as a member of the Committee of Union and Progress, with his struggle to bring the constitutional regime against despotism, Islamic mujahideen with the success of organizing the Arabs against the Italians in Trupoli, and Conqueror of Edirne as he conquered Edirne in Balkan War. Shortly after Enver Pasha became the Minister of War, Ottoman Empire participated in the First World War. Enver Pasha, who made himself known with his previous promotion sandachievements, became popular in the national and international press with his decisions and statements from the beginning of the First World War to the end as the Minister of War. In order to answer the question of how Enver Pasha, who served his country for 16 years during the collapse of the Ottoman State, between 1918-1922 was reflected in the external press, the New York Times has been examined. This study was carried out to find out the image of Enver Pasha attributed by the World public opinion.

Keywords