YEVGENİ Y. LANSERE’NİN ANKARA’DA BİR YAZ 1922 ADLI ÇALIŞMASINDA KARADENİZ VE TRABZONA DAİR İZLENİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2019-13
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-27 12:36:06.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 86-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dönemin Sovyet Rusya’sı Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan S.İ. Aralov’un daveti üzerine ressam Yevgeni Y. Lansere 1922 yılında Türkiye’yi ziyaret eder. Yevgeni Yevgeniyeviç Lansere’nin 62 adet siyah-beyaz resimlerle donatılmış Ankara’da Bir Yaz 1922 adlı çalışmasının ilk sayfaları yolculuk yaptığı Karadeniz kıyıları ve Trabzon izlenimleri ile başlar. Ankara dönüşü ikinci kez ziyaret ettiği Karadeniz bölgesini yine Trabzon ile son bulmaktadır. Trabzon’un ressamın çalışmasında hem ilk hem de son, Ankara dönüşü sayfalarda yer almış olması en bir simgesel algılamanın işarettir. Türkiye-Sovyet Rusya ilişkilerinin olumlu yönde gelişmeye başladığı 1922 yılında, aynı zamanda diplomatik krizlerinin de yaşandığı bir dönemdir. Bu nedenle Ankara ve Anadolu’daki kasabalardan Trabzon’u farklı gören Yevgeni Lansere, eserinde bu kentin birleştirici ve uzlaştırıcı yönlerini yansıtmaktadır.

Keywords

Abstract

Artist Yevgeny Y. Lanseray visited Turkey at the invitation of the ambassador S.I. Aralov in 1922. The first pages of Yevgeny Lanseray’s "A Summer in Ankara 1922", equipped with 62 black and white paintings, begin with the impressions of the Black Sea coast and Trabzon he traveled. Returning to Ankara, the second visit to the Black Sea region ends with Trabzon again. The fact that the city of Trabzon takes place both at the beginning and at the end of the artist's work is a sign of a symbolic perception. Turkey-Soviet Russia relations began to develop positively in 1922, it is a period that also experienced the diplomatic crisis. Therefore, Y. Lanseray, who sees Trabzon as a different city from Anatolia, reflects the unifying and conciliatory aspects of this city in his work.

Keywords


 • Avralov, S. 2017. Bir Diplomatın Anıları 1922-1923 (Çev. H. Ali Ediz), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

 • Kandemir, H. 2009. Rus Edebiyatında İstanbul, Konya: Çizgi Yayınevi.

 • Kemaloğlu, İ. 2015. Rusların Gözüyle Türkler, İstanbul: Kaktüs Yayınları.

 • ………………… http://www.russiskusstvo.ru/books/old/a65/(02.10. 2017)

                                                                                                    
 • Article Statistics