ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NIN BİR BİLİNMEYENİ: OTTO RÖNESANSI

Author:

Year-Number: 2019-Volume 12
Number of pages: 229-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Orta Çağ, bir değişim çağıdır. Her uygarlıkta bu değişim, farklı şekilde gözlemlenmektedir. Bu çağın gizemiyle birlikte bu değişimler de yeniliklere neden olmuş ve çok çeşitli Rönesansların oluşumuna sahne olmuştur. Dolayısıyla Büyük Otto ve onun ardılları ve torunları olan II. Otto ve III. Otto dönemleri olan Otto dönemleri Karolenj ile Romanesk sanatı arasında bir geçiş dönemi olup aynı zamanda bu dönem sanatındaki iyileştirmelerden dolayı Otto Rönesans’ı olarak adlandırılmaktadır. Bu Rönesanslardan biri de Otto Rönesansı’dır. Rönesans, kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir. Dolayısıyla Orta Çağ’daki her Rönesans, Avrupa için bir yeniden doğuş anlamına gelmekteydi. Otto dönemi Rönesans’ı ise Karolenj Rönesansı’ndan sonra XII. Yüzyıl Rönesans’ına gidilen yolda yapılan yenilikleri içermektedir. Çünkü bu dönemde hem sanatsal hem de mimari alanında önemli gelişmeler olmuş ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu da sonraki Rönesanslara zemin hazırlamıştır.

Keywords

Abstract

The Middle Ages is an era of change. In every civilization, this change is observed differently. These changes, together with the mystery of this age, have led to innovations and the formation of a wide variety of Renaissance periods. Thus, Otto I and his successors and grandchildren, Otto II and Otto III, were the transition periods between the Carolingian and the Romanesque art, and were also called the Otto Renaissance because of the improvements in his art.One of these Renaissance periods is the Otto Renaissance. Renaissance means rebirth as word meaning. So every Renaissance in the Middle Ages was a rebirth for Europe. The Renaissance of the Otto period includes the innovations made on the way to the Renaissance of the 12th century after the Carolingian Renaissance.

Keywords