ABBASÎ HALİFESİ HÂRÛNU’R-REŞÎD’İN İSTANBUL SEFERİ VE BU SEFER ESNASINDA İZLEMİŞ OLDUĞU GÜZERGÂHLAR

Author:

Year-Number: 2019-Volume 12
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arapların, Farsların ve Türklerin kuruluşunda ve yaşatılmasında büyük katkı sağladığı ve Müslümanlar tarafından kurulan ilk dünya devleti payesine sahip olan Abbasî devletinin beşinci halifesi Hârûnu'r-Reşîd'in daha prensken düzenlemiş olduğu İstanbul seferi tarihçilerimizin fazlaca dikkatini çekmemiştir. Oysa bu sefer özellikle Türk tarihi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Zira bu fetih ordusunda Türk kökenli kumandanlar ve askerler bulunduğu gibi, anılan ordu hem gidiş hem de dönüş esnasında Türk tarihinde şerefli bir konuma sahip olan Büyük Osmanlı Devletinin doğduğu mübarek topraklar addettiğimiz Bilecik ve çevresinden (Söğüt) geçerek İstanbul'a yönelmiştir

Keywords

Abstract

Harun al-Rashid, the fifth ruler of Abbasid Caliphate, whose establishment Arabs, Persians and Turks had contributed much, realized a campaign against Byzantine Constantinople, when he was just a prince. However, this campaign has been ignored by historians. Nevertheless, it is of much importance for Turkish History. Because in this army the commandant and the soldiers of Turkish origin had existed. Moreover, this army, in the round-trip journey, went towards Constantinople by passing through Bilecik and its surrounding (Söğüt), which we considered as blessed lands where Ottoman Empire had sprung.From the historical point of view, this study, just as it reflects the conquest movement, is to aim lay emphasis on the conquest by Muslim Turks of Bilecik and its surrounding before some centuries from Seljuqs.

Keywords