KULLANILDIĞI, ÖĞRETİLDİĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAMLARLA ALMANYA’DAKİ TÜRKÇENİN DURUMU: KELSTERBACH ÖRNEĞİ (2)

Author:

Number of pages: 212-228
Year-Number: 2019-Volume 12

Abstract

Kelsterbach’taki Türkçe ile ilgili çalışmanın ikinci bölümünde konu, dil becerileri, Kelsterbach’taki Türkçede yer alan Almanca etkiler, Kelsterbach’ta Türkçenin kullanıldığı ve geliştirilmeye çalışıldığı ortamlar (yer adları, basın-yayın faaliyetleri, sosyal etkinlikler ile ailelerin çocuklarına ana dili kazandırma çalışmaları, bayram kutlamaları, düğünler gibi eğlence ve kutlamalarda Türkçe gibi) ile onun azınlık hakları çerçevesinde resmî olarak öğretilip öğretilmemesi alt birimleriyle ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In the second part of the study on Turkish in Kelsterbach, the subject, language skills, German influences in Turkish in Kelsterbach, environments in which Turkish is used in Kelsterbach and in which it is tried to be developed (place names, press activities, social activities, In the entertainment and celebrations, such as Turkish, the celebrations, celebrations, weddings, Turkish, etc.) and its not being taught officially within the framework of minority rights have been handled with its sub-units.

Keywords