ŞARKÖY- MÜREFTE DEPREMİ (9 AĞUSTOS 1912 ) SONRASI DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN YARDIM FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2019-Volume 12
Language : null
Konu : Tarih, Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 74-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edirne Vilayeti Gelibolu Sancağına bağlı kazalar olan Şarköy ve Mürefte’de 9 Ağustos 1912 tarihinde sabaha doğru 3:30’da bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Marmara Bölgesi, Adalar ve Kıyı Ege coğrafyasında hissedilmiştir. Depremin ardından çıkan yangın, ölü ve yaralı sayısının artmasına neden olmuştur. Deprem ve yangın, binden fazla ölüye ve binlerce yaralıya; evlerin, dükkânların, mağazaların ve resmî kurumların yıkılmasına ya da zarar görmesine yol açmıştır. Deprem, Müslümanların dışında Gayrimüslimleri özellikle Rumları da etkilemiştir. Bu nedenle Rum Patrikhanesi depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda çok çalışmıştır. Depremin hemen ardından yerel ve merkezi makamların girişimleriyle depremzedelerin içecek, yiyecek, giyecek, barınma, sağlık ve güvenlik alanlarında ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış, hem resmî makamların hem de halk nezdinde kurulan yardım komisyonları vasıtasıyla gerekli paralar toplanmıştır. Yardım edenler içerisinde yerli ve yabancı devlet kademesinin en üst makamları da vardı. Ayrıca depremzedelerin tedavi edilmeleri için bazı yabancı devletler, sağlık heyetleri de göndermişlerdir. Elinizdeki makale bu yardım faaliyetlerini konu edinmektedir.

Keywords

Abstract

An earthquake occurred at 3:30 in the morning of 9 August 1912 in Şarköy and Mürefte, counties of Gallipoli District of Edirne Province. The earthquake was felt in Marmara Region, Princes’ Islands and Coastal Aegean region. The fire that started just after the earthquake caused an increase in the number of dead and wounded. The earthquakes and the fire resulted in over one thousand deaths and thousands of wounded as well as the destruction and damage of houses, shops, and official institutions. Apart from Muslims, the earthquake affected non-Muslims, especially Greeks. For this reason, the Greek Patriarchate worked hard to meet the needs of the earthquake victims. Immediately after the earthquake, local and central authorities tried to meet the needs of the earthquake victims in the areas of beverage, food, clothing, shelter, health and safety. Furthermore, the necessary funds were collected through the aid commissions established by both the official authorities and the public. There were also the top officials of the local and foreign state level among the supporters and fund raisers. In addition, some foreign states have sent medical committees for treatment of earthquake victims. This article discusses these aid activities.

Keywords


 • Haz. Rahmi Tekin-Yaşar Baş, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 2003.

 • Baskı, Ankara 2010.

 • Güneyçal, 15. Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1998, s. 1048.

 • Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2009. ERLER, Mehmet Yavuz, “1912 Marmara Havzası Depremi”, Toplumsal Tarih, C. 6/35, Tarih Vakfı

 • Yurt Yayınları, Ankara 1996, s. 30-37.

 • Âfetler ve Deprem Semineri (22-23 Mayıs 2000) Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 • Tarih Araştırma Merkezi, 2. Baskı, İstanbul 2002, s. 203-218.

 • Tetik- Ertan Karapirinler, Türkkızılayı Yayınları, Ankara 2015.

 • Ramazan Tuğ, Türkkızılayı Yayınları, Ankara 2013.

 • PAKALIN, Mehmet Zeki, “Okka”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s. 723.

 • İstanbul 2019.

 • Kasım 2002, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara (Basım Yılı Yok) , s. 90-93.

 • Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 1324.

 • ------------------------, “Tebhirhaneler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s. 231-232.

                                                                                                    
 • Article Statistics