DÂNİŞMENDLİ YAĞIBASANOĞULLARI VE SELÇUKLU DEVLETİ SİYASETİNDEKİ ROLLERİ

Author:

Year-Number: 2018-Volume 11
Number of pages: 98-107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Selçuklu Devleti’nde emirlerin saltanata müdahalesi, II. Süleyman-şah’ın Gürcistan seferine giderken ani ölümüyle başlar. Süleyman-şah’ın ölümünden sonra O’nun emirleri, çocuk yaştaki oğlu III. Kılıç Arslan’ın tahta geçmesini sağlamışlardır. Bu durum Dânişmendli Yağıbasanoğulları’nı harekete geçirmiş, onlar da İstanbul’da bulunan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta geçmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Yağıbasanoğulları’nın Selçuklu tahtına müdahale etme hevesi daha sonra da devam etmiştir. Nitekim I. izzeddin Keykâvus ile Alâeddin Keykubad arasında yaşanan taht kavgasında Alâeddin’in tarafını tutarak İzzeddin Keykâvus’un öfkesine hedef olmuşlardır.

Keywords

Abstract

The intervention of the commands to the sultanate begins with the suddenly dead of Suleyman-şah II on the way to Georgia. After the death of Suleyman-şah his commands have ensured the pass the throne his small son Kılıç Arslan III.This situation activated Sons of Danişmends Yağıbasan and they have played a role to pass the second time to throne. Gıyaseddin Keyhüsrev I. where he stayed in İstanbul The intervention of the sons of Danişmends Yağıbasan to the sultanate continued.. Thus sons of Danişmends Yağıbasan been side to fighting of throne between I. Izzeddin Keykavus and Alaeddin Keykubad. They stoped the side of Alaeddin Keykubad for this reason they were the target of Izzeddin Keykâvus's anger.

Keywords