TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA ADALAR DENİZİ MESELELERİ

Author:

Year-Number: 2018-Volume 11
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 142-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Atatürk dönemi esnasında olduğu gibi Atatürk sonrasında da Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetler Türk dış politikası açısından önem taşımaktadır. Milliyetçi akımlar ve Batılı devletlerin kışkırtmaları ile ayaklanıp sonunda bir devlet kurmayı başaran Yunanlılar, bundan sonraki süreçte önce Osmanlı Devleti, sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde tarihi Megali idea (Büyük Hayal) emeli çerçevesinde genişlemek gayreti göstermişlerdir. Bu bağlamda Megali idea fikrinin uygulama safhası Atatürk sonrasından günümüze kadar uzanan bir süreci içine almaktadır. Bu makalenin giriş kısmında Yunanistan’ın kuruluşundan itibaren başlayarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan’ın durumu ve iki ülke arasındaki münasebetler anlatılmaya gayret edilmiştir. Kuruluş felsefesinde birbirleri ile mücadelelerin tarihi alt yapıyı oluşturmasından dolayı bugün bu iki ülke arasında çeşitli sorunlar halen varlığını korumaktadır. Bu çerçevede bu makalede, bu sorunlardan bir kısmını teşkil eden ve halen Türk – Yunan münasebetlerinde sıkıntılar yaratan Adalar Denizi problemlerinin neler olduğu alt başlıklar halinde incelenmiştir. Adalar Denizi’nde Karasuları ve FIR Hattı Meseleleri ile Kıta Sahanlığı Sorunu olarak alt başlıklara ayrılan bu makalede Yunanistan’ın tarihî ideali çerçevesinde nasıl stratejik hamleler yaptığı anlatılarak ve tarihi maksatlarını gerçekleştirmek için zaman ve şartların lehine dönmesini beklediğine dair örnek hadiseler çerçevesinden konu tartışılmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise bütün bu geçmiş durumların tespiti yapılmış ve Türkiye jeostratejik konumu itibariyle değerlendirilerek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki büyük oranda sorundan oluşan münasebetlerin temelinde nelerin yattığı anlatılmaya gayret gösterilmiştir.

Keywords

Abstract

The relationship between Turkey and Greece has Always Been great importance in terms of Turkish foreign policy not during Atatürk Period, but also after Atatürk Period. Greeks who have rebelled and finally founded a state due to nationalist movements and provocations of Western States have always showed their desires about Megali idea (The Great Design) firt on Ottoman Empire, then on Turkish Republic. Therefore the period was consisting Greeks’ desire about implementing Megali idea comprises the times from after Atatürk to now. İn the İntroduction part of this article, its aimed at defining the relationship Greece and World War I and II and post-war era. Several problems between these two countries are still on today since the struggle philosophies of the countries. By the way, in this article the problems of the Aegean Sea which forms some of the problems of Greece-Turkey relations ara discussed. İn this article which has been devided into subtitles as FIR Boundary and Coastal waters in The Aegean Sea haw Greece has made strategical attempts in favor of its historical desire and it has been discussed in line with correct time and conditions to achieve its long term aims. In the conclusion part of this article it has been aimed at defining all those historical events and Turkey has been examined in terms of its geo-strategical position and finally between Turkey and Greece.

Keywords