SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI RUS SİYASAL SİSTEMİNİN DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ (1992-2004)
Boris Yeltsin, Yegor Gaydar, Yevgeniy Primakov, Viktor Çernomırdin

Author : CUMHUR KAYGUSUZ
Number of pages : 126-141

Abstract

8 Aralık 1991'de Belarus'ta imzalanan ve Sovyetler Birliği'nin varlığını fiilen sona erdiren Belovejsk Antlaşması'nın kabul edilmesinin hemen ardından radikal bir dönüşüm sürecine giren Rusya'da Ekim 1993 olayları, büyük tartışmalara sebep olan 1996 başkanlık seçimleri ve 1998 mali krizi gibi pek çok önemli hadise yaşanmıştır. Söz konusu çalışmada Sovyetler Birliği sonrası Rusya'sı çok partili siyasal sisteminin kuruluşu, değişimi ve gelişimi yukarıda bahsi geçen olaylar bağlamında incelenmekte ve Vladimir Putin önderliğindeki Birleşik Rusya hareketinin ortaya çıkışı ve iktidara geliş süreçleri de ayrıca analiz edilmektedir.

Keywords

Boris Yeltsin, Yegor Gaydar, Yevgeniy Primakov, Viktor Çernomırdin

Read:1607

Download: 885