Kullanıldığı, Öğretildiği ve Geliştirilmeye Çalışıldığı Ortamlarla Almanya’daki Türkçenin Durumu: Kelsterbach Örneği

Author:

Year-Number: 2018-Volume 11
Number of pages: 247-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu, Kelsterbach Belediyesi sınırları içerisinde kullanılan Türkçedir. Birinci bölümde konu, dört dil becerisine göre Kelsterbach’taki Türkçe; onun bazı ağız özellikleri ve anlam özellikleri açısından ele alınmıştır. Çalışmanın malzemeleri, gözlem ve soruşturma tekniğiyle toplanmıştır. Onun dar bir alanda yapılmasının nedeni, Almanya’daki Türkçe ile ilgili çalışmalardaki genel bilgilerde gözden kaçmış/kaçırılmış ayrıntılara daha fazla değinilebileceği düşüncesidir. Çalışmanın amacı Almanya’daki Türkçenin özelliklerinin tespiti ve öğretilmesi araştırmalarına katkı sunmaktır.

Keywords

Abstract

The topic of this study is the Turkish used within the boundaries of the Kelsterbach Municipality. In the first section, the topic was discussed in terms of the Turkish in Kelsterbach in respect to the four language skills; its certain dialect features and meaning properties. The materials of the study were gathered with the observation and investigation technique. The reason why it was conducted in a confined space was the thought that the overlooked/unnoticed details in the studies on the Turkish in Germany could be mentioned more. The goal of the study is to contribute to the work on the determination and education of the properties of the Turkish in Germany.

Keywords