CENGİZ HAN: TANRI’NIN OĞLU MU? ZALİM BİR DECCAL MI?
GENGHIS KHAN: SON OF GOD, OR CRUEL ANTICHRIST?

Author : Murat Tural
Number of pages : 288-305

Abstract

Yakın çevresinde müntesipleri bulunan semavi dinlerden birine taraftar olmayan Cengiz Han’ın yeryüzünde hangi rolü ifa ettiği ile ilgili yüzyıllardır fikir birliğine varılamıyor. Ortaya çıkan başarı öyküsü ise, arka planda güçlü bir dini saik olmasa da, Cengiz ve Moğolların bir ideal uğruna hareket ettiklerini gösteriyor. Peşine düşülen bu idealin kesin olarak Tanrı’nın bahşettiği bir yetkiyle mi belirlendiğini tespit etmek güç olsa da, çalışma, iki ilginç soru etrafında Moğol tarihi yazımının temel bazı problemlerini ele alıyor.

Keywords

Moğollar, Cengiz Han, Tanrı’nın oğlu, Zalim bir deccal

Read:1074

Download: 397