Kathar Sapkınlığına Karşı Amansız Mücadelenin Dini Aktörü: Aziz Dominik ve Dominikan Tarikatı

Author:

Year-Number: 2018-Volume 11
Number of pages: 278-287
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaçağ Avrupa’sının kendini her yönüyle yenilemeye başladığı bir dönemde dünyaya gelen Aziz Dominic, hem yaşam tarzı hem de dini alanda yaptığı çalışmalarla Hristiyanların nazarında önemli bir yere sahip olmuştur. Doğumu ve yaşamı ile ilgili birçok efsane anlatılan Aziz Dominic hayatını Hristiyanlığa atamıştır. Aziz Dominic’in en büyük arzusu Avrupa’da etkisini gösteren sapkın bir inanç olan Katharlara karşı bir dini tarikat kurmaktı. Zaten kendisi etrafındaki destekçileri ile birlikte sapkınlara karşı uzun yıllar mücadele etmekteydiler. 1215 yılında yıllardır içinde barındırdığı arzularını Roma’daki Konsil’de dile getirecek fakat ortamın müsait olmamasından dolayı isteği kabul görmeyecektir. Ancak 1216 tarihinde Papa III. Innocent tarafından tarikatının kurulmasına onay verilecektir. Biz de bu çalışmada Dominican Tarikatının kurulma sebepleri, kurucusunun kişiliğinin dini zümreler ve toplum üzerindeki etkilerine dair sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Saint Dominic, who came to the world at a time when medieval Europe was beginning to renew itself, had an important place in the eyes of Christians, both in their lifestyle and in their work in the religious arena. Saint Dominic, who described many myths about birth and life, has assigned his life to Christianity. The greatest desire of St. Dominic was to establish a religious sect against the Katharans, a heretical belief that was influential in Europe. They have already struggled against heretics for many years with their supporters around them. In 1215, he will express his wishes for years in the Council at Rome, but he will not accept the request because the circumstances are not available. However, on 1216 Pope III. Innocent has approved the establishment of the order. In this study, We will try to find answers to the questions about the reasons of establishment of the Dominican Order and the influence on religious groups and society of the founder's personality.

Keywords