CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM KURUMU OLARAK HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE TÜRK EĞİTİMİNE KATKILARI

Author:

Year-Number: 2018-Volume 11
Number of pages: 179-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hasanoğlan Köy Enstitüsü Türkiye genelinde açılan yirmi bir enstitüden on beşincisidir. Adını, kurulduğu köyden almıştır. Köy, Ankara-Kayseri demiryolu üzerindedir ve Ankara’ya uzaklığı 32 kilometredir. 1940 istatistiklerine göre köyün nüfusu 1300’dür.Enstitünün açılmasıyla köy nüfusuna 1500 kişi daha eklenmiş; bu gelişmelerle köy, ekonomik ve kültürel açıdan olumlu yönde etkilenmiştir. Enstitünün Ankara’ya, dolayısıyla merkezi yönetime yakın olması protokol gezilerine sık sık ev sahipliği yapmasına neden olmuştur. Yerli ve yabancı bir çok konuk Hasanoğlan’ı gezmiş, bu vesile ile enstitüleri tanıma fırsatı bulmuştur. Bu özgün kurumların yurda ve dünyaya tanıtılması aşamasında Hasanoğlan, büyük bir rol oynamıştır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü, açık kaldığı süre boyunca okuma-yazma bilenlerin sayısını artırmıştır. Öncelikle kurulduğu köyün, daha sonra mezunları vasıtasıyla başka köylerin modern tarımla tanışmasına aracılık etmiştir. Ayrıca bünyesinde kurulan sağlık kolu vasıtası ile çevresinin sağlık ve hijyen anlayışını değiştirmede büyük rol oynamıştır. Çevre halkının eğitim, ziraat ve sağlık alanındaki temel sorunlarını çözmek için çabalayan Hasanoğlan’ın bünyesinde bir de Yüksek Köy Enstitüsü kurulmuştur. Bununla birlikte köy çocuklarının yüksek öğrenimle tanışmasısağlanmıştır. Buenstitü sayesinde genel itibariyle tüm enstitülerde bulunan eğitici eksikliği sorununu çözüme kavuşturmak planlanmıştır. Köy Enstitüleri bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın, dolayısıyla da ulusun kaderini değiştirecek birçok çalışmada bulunmuş olsa da 1947 yılında önce Yüksek Köy Enstitüsü benzer başka kurumlar olduğu gerekçesiyle kapatılmış; daha sonra da 27 Ocak 1954’te çıkarılan 6234 sayılı kanun ile köy enstitüleri, öğretmen okulları ile birleştirilerek İlk Öğretmen Okulu adını almıştır.

Keywords

Abstract

Hasanoglan Village Institute is the fifteenth of the total of twenty-one institutes dedicated to educating people in rural villages in across Turkey and was named after the village where it was founded. The village, Hasanoglan, is located by the major highway connecting the cities Ankara and Kayseri and it is 32 kilometers apart from Ankara. According of the statistics from 1940’s, the population of the village is 1300. The foundation of Hasanoglan Institute had positive economic and cultural impact on the village and the population grew by 1500. Since the institute was close to Ankara and; therefore, to the central government, it hosted frequent government officials. Many domestic and foreign visitors got to know about the institute by visiting the village. Hasanoglan Village Institute played a major role on advertising these educational institutes to other parts of Turkey and to the World. Hasanoglan Village Institute increased the number of literature people during its service. It also played a role on introducing modern farming to the people living in Hasanoglan and later it had done the same to the other villages through its alumni. In addition, it changed the mentality on health and hygiene around the surrounding areas through the health clubs that were established under the institution. Moreover, a higher education institute called “Higher Village Institute” was established under asanoglan Village Institute to solve basic problems in education, farming and health of the surrounding people. Through these higher institutions, the kids in the village met with education. With the advent of the higher institute, it was planned to address the lack of educators in Hasanoglan Institute, and also other similar institutions.

Keywords