İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE SÜSLEME SANATI

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10
Number of pages: 124-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türklerde süsleme sanatı göçebe yaşam tarzına uygun bir gelişim göstermiştir. Koşum takımları, kemer tokası ve diğer giyim malzemeleri üzerindeki süslemeler Türklerin sanat anlayışını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Göçebe yaşam tarzı içerisinde daha çok taşınabilir malzeme üzerinde uygulanan süslemeler, özellikle Uygur döneminde yerleşik yaşama geçişle birlikte mimari eserler üzerinde de görülmeye başlamıştır.

Keywords

Abstract

Ornamental art in Turks has evolved to fit the nomadic lifestyle. The ornaments on the harnesses, belt buckles and other clothing materials are important for showing the artistic understanding of the Turks. In the nomadic lifestyle, the ornaments applied mostly on portable material have begun to be seen on the architectural artifacts with the transition to settled life especially in Uyghur period.

Keywords