BATIL İNANÇLARDA KADIN ALGISI (Öncesi ve Orta Çağ’ı ile)
THE PERCEPTION OF WOMAN IN SUPERSTITIONS (Wıth Pre-And The Middle Ages)

Author : Pınar ÜLGEN -- Gülnur ÖZER
Number of pages : 188-206

Abstract

Batıl inanç nedir, neye ve kime göre değişir ya da tek bir varlık üzerinde bunun nesnelleştirilmesi doğru mudur vb. tüm bu sorular Orta Çağda da vardı hâlâ var… ama cevabı hâlâ karmaşık.. Batıl inanç, nedir sorusunun farklı tanımları bulunmaktadır. Ancak en çok bilineni, doğal sebebi olan bir olayı doğaüstü, gizemli ve bilimsel olarak yalanlamış neden veya nedenlerle açıklama eğilimi tanımıdır. Batıl inançlar, genel olarak düşünüldüğünde ilk akla gelen Orta Çağ insanının korkularını barındıran olgular bütününden oluştuğudur. Bilindiği üzere her dönem olduğu gibi Orta Çağda da bütün felaketler ve talihsizlikler, Tanrı’nın bir cezası veya kendini şeytana adayan cadıların bir suçu olarak kabul edilmiştir. Buradaki cadı ise “kadın” varlığı üzerinden hedef gösterilmiştir. Hatta Aristo, kadın ve çocuğun aynı olduğunu kabul etmektedir. Buna sebep olarak ikisinin de zayıf varlıklar olduğunu söyler. Dolayısıyla büyü ve kadın faktörü, batıl inançlardaki en ünlü faktörlerdir. Büyüye de ilk başlarda hastalıklardan kurtulmak için başvurulmuş, zamanla kontrolden çıkmış ve kanlı sahnelere neden olmuştur.

Keywords

Orta Çağ, Avrupa, Kadın, Cadı, Batıl İnanç

Read: 2,042

Download: 1,096