ADOPTION IN ANCIENT NEAR EASTERN CUNEIFROM LAW

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : History
Number of pages: 111-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Eski Önasya’da uzun süre yaşamış olan kültürler ve bu kültürlerin hukuklarına yansımış olan evlat edinme (adoption) konusu ele alınmıştır. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de kimi zaman evlatlık olarak alındığı durumlar olmuştur. Yaşayan kültürlerin dönemine göre bilhassa sosyal, ekonomik, iktisadi vb. açılardan evlat edinme kavramının başka bir şekle büründüğü açıkça belli olmaktadır. Özellikle gerçekten sosyal anlamı ile evlat edinmenin oldukça az olduğu görülmektedir. Herhalde bu anlayış devletlerin ahlaki ve dönem şartlarına göre saymış olduğumuz birtakım durumlardan dolayı gerçekleşmiş olsa gerekir. Fakat çoğu zaman evlat edinme durumu ekonomi ve mülki bir değer açısından kullanılarak istismar edilmiştir. Çalışmamızda özellikle çivi yazısı hukukundan örnekler verilmiş, bazen de konunun sınırlarından dolayı sadece açıklamalar yapılması uygun görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, the cultures that lived in Ancient Near East for a long time and the adoption which is reflected to the laws of these cultures are discussed.There are occasions when children as well as adultes are sometimes adopted. According to the period of living cultures, especially social, economical, economic etc. it is evident that the concept of adoption from the angles is different. Especially it seems that there is very little adoption with really social meaning. Perhaps this understanding must have come about because of certain conditions that we have counted according to the moral and period circumstances of the states. But most of the time, adoption has been exploited in terms of economy and property value. In our work we have been given samples especially on the cuneiform law, and sometimes it is considered appropriate to make explanations only because of the boundaries of the subject.

Keywords