ANTIOCHEIA’DAN ANTAKYA’YA BİR KENT ADININ SERÜVENİ ÜZERİNE ANALİZLER

Author:

Year-Number: 2018-Volume 10
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eskiçağ Dilleri, Kültürleri ve Tarihi
Number of pages: 150-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz Hatay ilinin merkez ilçesi konumundaki Antakya’nın adı, kökeni itibariyle Büyük İskender’in komutanlarından olan Seleukos Nikator (Seleukos I) tarafından belirlenmiştir. Seleukos Nikator Antakya kentini M.Ö. 300’de Seleukos Krallığı’nın başkenti olarak seçmiş ve bu krali merkezi babası Antiokhus’a ithaf ederek, Antiocheia/Antiocheia olarak adlandırmıştır. Zamanla neredeyse Sardes’ten Hindistan’a kadar uzanacak geniş bir coğrafyanın başkenti olan Antiokheia, Seleukoslar’ın başkenti olmasının yanı sıra, Mısır’daki İskenderiye kentiyle birlikte Doğu coğrafyasında Hellenizmin kültür evrelerinin oluşumuna katkı sunarak, önemli bir merkez halini almıştır. Oldukça zengin bir etnisiteye sahip olan Antiokheia, başlangıçta dönemin kültürel ve dinsel açıdan merkez kenti olan Babil örnek alınarak kurulmuş, ardından tüm maddi ve manevi kültür varlıklarıyla bir Hellen kentine dönüştürülmeye çalışılmıştır. Aynı dönemde kadim kent Babil, Seleukos Krallarınca ziyaret edilmiş, buradaki tapınaklar restore edilmiş ve Babil kenti Seleukos Kralları tarafından, yarattığı tüm zenginlikleriyle koruma altına alınmıştır. Seleukos Krallarının Babil’de gerçekleştirmiş olduğu bu icraatlar, Babilce yazılmış çivi yazılı metinlerde kayıt altına alınmıştır. Antiokheia, Sami dil ailesinden olan bu Babilce kayıtlarda Antikiia/Antukiya/Antikiya olarak kaydedilmiş ve günümüz Antakya adının kullanımına kaynaklık etmiştir. Bu çalışmada, Seleukos Kralı Seleukos III Keraunos dönemine tarihlenen Babil çivi yazılı metnin (BCHP 12) ışığında günümüz Antakya yer adının etimolojik analizi ve bu yer adının Seleukoslar sonrasındaki süreçte geçirdiği değişimlerin genel olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The name of Antakya, which is the central district of today's Hatay Province, was determined by Seleucus Nikator (Seleucos I), who was one of the commanders of Alexander the Great. Seleucus I chose the city of Antakya as the capital of the Seleucid Kingdom in 300 BC, and this king named it Antioch by dedicating it to his father, Antiochus. Antiokheia, which is the capital of a large geographical region that stretches from Sardes to India in time, has become an important center, contributing to the formation of Hellenism's cultural stages in the eastern region together with the Alexandria city in Egypt, besides being the capital of Seleucus. Antiochia, which had a very rich ethnicity, was originally established taking the example of Babel, the cultural and religious central city of the period, and then they tried to turn it into a Hellenic city with all its material and spiritual cultural assets. In the same period, the old Babylonian city was visited by the Seleucid Kings. The temples there were restored and all the wealth it had was protected by the Seleucid Kings of Babylon. These actions, which the Seleucid Kings carried out in Babylon, were recorded in the cuneiform scripts written in Babylon. Antiokheia was recorded as Antikiia/Antukiya/Antikiya in the Babylonian records of the Sami language family and is the root of name Antakya used today. In this study, it is aimed to investigate the etymological analysis of the name of the place called Antakya and the changes occurred in the name of this city after the Seleucids in the light of the Babel cuneiform scripts (BCHP 12) dated to the Seleucid period.

Keywords