EYYUBÎ DÖNEMİ ÂLİMLERİNDEN İBNU'L-KIFTÎ'NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

yönüyle hayatını, kişiliğini ve eserlerini tanıtmak gerçekten kolay bir iş değildir. Hele tanıtmakta olduğunuz âlim, Ortaçağın ve de Orta Doğunun siyasî yönden en karmaşık, fakat bilim ve kültür yönünden en olgun dönemi olan Selçuklu-Eyyubî döneminde yaşamışsa, bu zorluk daha da artmaktadır. İbnu'l-Kıftî, sadece ilimle uğraşmış bir âlim değildi; o aynı zamanda en kritik dönemlerde en hassas ve sorumluluk gerektiren görevleri üstlenmiş ve bunları layıkıyla da ifa etmiştir. O Eyyubîler döneminde sır kâtibi, kadı, kütüphane görevlisi, divan sorumlusu ve vezir olarak görev yapmıştır. Onu, Eyyubî döneminin en önemli entelektüel kişiliği payesine yükselten de anılan hassas görevler ve kaleme almış olduğu eserlerdir.

Keywords

Abstract

yönüyle hayatını, kişiliğini ve eserlerini tanıtmak gerçekten kolay bir iş değildir. Hele tanıtmakta olduğunuz âlim, Ortaçağın ve de Orta Doğunun siyasî yönden en karmaşık, fakat bilim ve kültür yönünden en olgun dönemi olan Selçuklu-Eyyubî döneminde yaşamışsa, bu zorluk daha da artmaktadır. İbnu'l-Kıftî, sadece ilimle uğraşmış bir âlim değildi; o aynı zamanda en kritik dönemlerde en hassas ve sorumluluk gerektiren görevleri üstlenmiş ve bunları layıkıyla da ifa etmiştir. O Eyyubîler döneminde sır kâtibi, kadı, kütüphane görevlisi, divan sorumlusu ve vezir olarak görev yapmıştır. Onu, Eyyubî döneminin en önemli entelektüel kişiliği payesine yükselten de anılan hassas görevler ve kaleme almış olduğu eserlerdir.

Keywords