ZİLE KAZÂSI VE BAĞLI KABİLELER

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 357-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Tokat iline bağlı olup şehir merkezine 70 km uzaklıkta bir kaza olan Zile Yıldırım Bayezid döneminde 1398’de Sivas, Tokat ve Niksar’ın alınmasıyla birlikte Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Zile, fethedilen diğer şehirlerle birlikte 1413’de kurulan Rum Eyaleti’ne dâhil edilmiştir. 1455-1519 yılları arasında nahiye olarak görülen Zile, 1520’den sonra kaza statüsü kazanmış ve bu özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Bu incelemede Zile Kazâsı’nın 1106/ 1695’de yapılan yeni tahririne göre demografik ve ekonomik durumu ele alınmıştır. Demografik çerçevede Zile merkez mahallelerinde yaşayan Müslüman ve gayrimüslim reaya ile Zile çevresi köylerinde sakin Müslüman reaya askerî ve dinî zümreler açısından değerlendirilmiştir. Bunlar haricinde Zile Voyvodalığı’na tabi Ortapare ve Yüzdepare kazalarındaki kabilelere bağlı köylerin nüfusu, bu nüfusun hangi zümrelere ayrıldığı ve bunun yanında köylerin sahip oldukları koyun adetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ekonomik açıdan belirtilen tarihte Zile’deki yerleşim birimlerinde yaşayan halkın ne tür vergi mükellefi oldukları ve bu vergilerin miktarları üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Currently a district connected to Tokat province and 70 km away from the city center, Zile was taken under Ottoman dominance during the time of Yıldırım Bayezid along with the capture of Sivas, Tokat and Niksar in 1398. Along with other cities conquered, Zile was included in the Roman state established in 1413. Having been a commune between the years 1455 and 1519, Zile obtained district status after 1520 and have retained this up to now. In this research, the demographical and economic status of Zile district is analyzed on the basis of the new census conducted in 1106/ 1695. In the demographical sense, the Muslim and non-Muslim rayah living in the central quarters of Zile and the Muslim rayah living in the villages around Zile are analyzed in military and religious respects. On the other hand, the population of villages connected to the tribes in Ortapare and Yüzdepare districts under Zile Voivodship, is analyzed in terms of different sects that could be used to classify of this population along with information about customs about sheep in these villages. In the economical terms, information is provided as to what kind of taxes were attributed to the people living in the settlements in Zile in the specific era as well as the amount of these taxes.

Keywords