GEÇMİŞTE ERZİNCAN ŞEHRİNİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI (M.Ö. II. YÜZYIL - M.S. XVII. YÜZYIL)

Author:

Year-Number: 2017-Volume 9
Number of pages: 152-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erzincan, hem ilkçağda hem de ortaçağda bir yerleşim yeri olarak her zaman insanların kendisinden vazgeçemediği bir bölge olmuştur. Çevresinde var olan diğer yerleşim birimlerine göre hem coğrafi koşulları hem de iklim şartları açısından daha yaşanılır olan Erzincan, bu özelliği ile henüz barınma ve kendini koruma içgüdülerine sahip olan ilkçağ insanı için uygun bir yaşam alanı sunmuştur. Olumsuz şartların kalktığı ve İnsanoğlunun, hem maddi hem de manevi olgunluğunun oluşmaya başladığı Ortaçağ döneminde de Erzincan, sık sık depremlere maruz kalsa da sosyal, kültürel ve iktisadi bakımlardan gelişmeler göstermiş ve insanlar için her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Şüphesiz onun her zaman bir cazibe merkezi olmasında en büyük etkenler verimli toprakları, elverişli iklimi, transit ticaret yolu üzerinde olması ve ortasından akan karasu ırmağıdır. Bu özellikleri ile Erzincan, üzerinde yaşayanları her zaman etkilemiş ve sözü edilen tarihi dönemler boyunca kendine has bir medeniyeti ortaya çıkarmıştır. İşte biz bu çalışmada Erzincan’ın kendine has bu medeni yapısında sosyo-ekonomik ve kültürel yönden ilkçağ ve ortaçağ bağlamında nasıl bir dönüşüm yaşadığını ele almaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Erzincan has always been a region where people can not give up on themselves as a settlement both in the early ages and in the middle ages. Erzincan, which has a habit of living in terms of both hemispheric conditions and climatic conditions according to the other settlements around it, has offered a suitable living space for the primitive man who has the instinct of self-protection and self-protection. In the Middle Ages, when negative conditions and human and material and spiritual hegemony are beginning to emerge, Erzincan has developed from social, cultural and economic care, and has always been a center of attraction for people. Undoubtedly, the most important factors in her being a center of attraction are the fertile land, the favorable climate, the terrible rapture that flows through the middle and the transit trade route. With these characteristics, Erzincan has always influenced the people who live on it and revealed a unique civilization during the mentioned historical periods. In this work, we will try to get a sense of the transformation of Erzincan's unique civilization in socio-economic and cultural aspects in the context of ancient and medieval.

Keywords